Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Aktualności

 

WNIOSEK NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE  19.1 ZŁOŻONY - 27.04.2022R.

Informujemy, że 27 kwietnia 2022r.  został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze  do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

   Środki, o które się staramy w wysokości 74 000 zł mają być przeznaczone tylko  na napisanie nowej lokalnej strategii rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2030.

Utworzyliśmy na naszej stronie dodatkową  zakładkę, gdzie zamieścimy harmonogram spotkań konsultacyjnych  oraz będzie można śledzić cały proces konsultacji.

Wszystkich mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów zapraszamy do aktywnego udziału w pracy nad nowym dokumentem, tak, aby zaplanować  kolejne działania naszego rozwoju wg potrzeb mieszkańców.

 Proces tworzenia i konsultacji LSR w Partnerstwie Kaczawskim składać się będzie z dwóch kluczowych etapów:

1. Diagnoza obszaru i analiza SWOT 

2. Planowanie celów, działań i budżetu LSR.

Odbędzie się w sumie 29 spotkań, w tym:
- konferencja Open Space,
- warsztaty foresightowe,
- warsztaty tematyczne,
- warsztaty aktywizujące dla młodzieży,
- spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach,
- spotkania Zespołu Roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju,

Trzymajcie kciuki!

 

 

Proces włączenia społecznego w przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2030 w ramach poddziałania19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.