Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

O nas

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą - w nowej kadencji od 24 maja  2019r.:

  • Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu
  • Niedźwiecka Anna (z d. Rabska) - Wiceprezes
  • Męczyńska Gabriela - Skarbnik
  • Świderska Małgorzata - Członek Zarządu

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Rada w ramach PROW 2014-2020:

W dniu 24 maja 2019r.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”  na nową kadencję powołało nowy skład Rady Stowarzyszenia, która następnie się ukonstytuowała:

1. Marek Janas - wicperzewodniczący - g. Bolków
2. Anna Zabawa - g. Krotoszyce
3. Magdalena Sitarz-Plezia - g. Legnickie Pole,
4. Lucyna Ochrombel - g. Męcinka,
5. Elżbieta Stachurska - g. Mściwojów,
6. Kazimierz Rogowski - g. Paszowice
7. Marzena Szkutnik - sekretarz - g. Pielgrzymka
8. Grzegorz Rokitnicki -  g. Ruja,
9. Ewelina Rozpędowska - g. Świerzawa
10. Zofia Pyż - wicperzewodnicząca - g. Wądroże Wielkie
11. Sławomir Kosz - m. Wojcieszów
12. Piotr Janczyszyn - g. Zagrodno
13. Żaneta Klonowska - przewodnicząca - g. Złotoryja
14. Tadeusz Owczarek - m. Złotoryja 

Komisja rewizyjna

W dniu 24 maja 2019r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” na nową kadencję powołało nowy skład Komisji Rewizyjnej, która następnie się ukonstytuowała:

  • Beata Castaneda Trujillo – Przewodnicząca
  • Sławomir Maciejczyk – Członek
  • Maciej Zawierucha – Członek

 

Pracownicy biura:

Gabriela Męczyńska - Dyrektor biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Małgorzata Dubrowska - Specjalista ds.zarządzania projektami
Marta Cieślak - Specjalista ds. administracji i projektów

Renata Zwierzew - Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych

 

Partnerzy LGD- gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie":

MAPA naszej LGD od 23 czerwca 2015 r.

 

 Zapraszamy do odwiedzenia Krainy Wygasłych Wulkanów:

Razem ze Stowarzyszeniem Kaczawskim od wielu lat promujemy region Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Nasze wspólne strony promujące region:

www.gorykaczawskie.pl; www.sudeckazagroda.pl; www.kaczawskie.pl

Więcej o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów - tutaj oraz mapa atrakcji - tutaj

 Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją pożytku publicznego OPP i można wesprzeć nasz region, Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie oraz Program Grantowy "Działaj Lokalnie" poprzez przekazanie swojego 1% podatku  na Numer KRS 0000134817 lub wspierając darowizną na cele statutowe na NR KONTA 51 1050 1908 1000 0090 3047 3996 ING Bank Śląski.

 

 

 

Projekty Współpracy LGD:

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader - Nasz Partner w ramach projektu współpracy

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader zrealizowaliśmy projekt pn. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" w ramach działania "421 Wdrażanie projektów współpracy". Nasze działania polegały na rozbudowie infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom na obszarze poszczególnych LGD oraz przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych. Elementy małej infrastruktury turystycznej usprawnią ruch pieszo-rowerowy przy najatrakcyjniejszych zasobach przyrodniczo-kulturowych naszych regionów.

Zapraszamy do Powiatu Grodziskiego! Na stronie internetowej naszego Partnera znajdziecie Państwo wszelkie informacje o walorach turystycznych Ziemi Grodziskiej www.szgleader.pl