Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka, Gminy Złotoryja oraz Miasta Złotoryja

2022-10-03 (dzisiaj)

W tym tygodniu nasze biuro zorganizowało ostatnie trzy spotkania konsultacyjne w ramach procesu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027: 26 września br. dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka, 28 września br. dla mieszkańców Gminy Złotoryja, a 29 września br. dla mieszkańców Miasta Złotoryja.

Odbyły się Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw i pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych

2022-09-29 (5 dni temu)

Dnia 27 września 2022r. zorganizowałyśmy kolejne spotkanie związane z procesem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a były to „Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych”. Spotkanie poprowadziła pani Monika Onyszkiewicz z Fundacji EkoRozwoju. Wydarzenie skierowane było do rolników, producentów wyrobów spożywczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Podobne spotkanie zorganizowaliśmy już w Bolkowie w dniu 17 sierpnia br.

Odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne pn. "Sprawozdawczość finansowa NGO” oraz „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

2022-09-28 (6 dni temu)

W dniu 26 września 2022r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało spotkanie pn. "Sprawozdawczość finansowa NGO", które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Było to drugie z cyklu trzech spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla lokalnych liderów.

KACZAWSKA MŁODZIEŻ NA 6 Z PLUSEM

2022-09-24 (10 dni temu)

Jako organizatorzy dwóch Kaczawskich Forów Młodzieży – jesteśmy pod wrażeniem jakich mamy wspaniałych, mądrych młodych ludzi na naszej kaczawskiej ziemi. Obserwacja ich aktywnej pracy podczas tych dwóch wydarzeń, rozmowy oraz wsłuchanie się w omawiane przez nich na koniec spotkania słabe i mocne strony, szanse i cele – utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że są naszą wielką wartością. Pośród nich są już świetnie działający społecznicy, a u innych – nieobytych jeszcze z tym tematem - być może zapali się iskierka chęci do działania, a na pewno świadomość, że „ MÓJ GŁOS TEŻ JEST WAŻNY”.