Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Plan włączenia społecznego

  • Plan włączenia społecznego - tutaj
  • Harmonogram spotkań  - tutaj , aktualizacja - tutaj, aktualizacja - tutaj
  • UMOWA na 19.1  z dn. 25.07.2022 r. - tutaj

Zaproszenia na warsztaty:

 Konferencja Open Space

 Warsztaty tematyczne

 Warsztaty dla rolników - Bolków

Warsztaty dla rolników- Pielgrzymka

Warsztaty tematyczne dla Wójtów, Burmistrzów i Starostów

 

Zaproszenia na Kaczawskie Forum Młodzieży

Forum dla powiatu złotoryjskiego i legnickiego

Forum dla powiatu jaworskiego

 

Zaproszenia na konsultacje w gminach:

BOLKÓW - 18 sierpnia 2022

WĄDROŻE WIELKIE - 23 sierpnia 2022

LEGNICKIE POLE - 24 sierpnia 2022

MĘCINKA - 25 sierpnia 2022

MŚCIWOJÓW - 30 sierpnia 2022

PASZOWICE - 31 sierpnia 2022

KROTOSZYCE - 7 września 2022

RUJA - 8 września 2022

ZAGRODNO - 15 września 2022

ŚWIERZAWA - 19  września 2022

WOJCIESZÓW - 21 września 2022

PIELGRZYMKA - 26 września 2022

ROKITNICA -  w gminie Złotoryja - 28 września 2022

ZŁOTORYJA - 29 września 2022

Zapraszamy do udziału w badaniach, które pomogą nam wspólnie stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027:

ANKIETA NR 1. CO NAS CZEKA? - 09.08.2022R.
Partnerstwo Kaczawskie opracowuje swoją strategię na najbliższe lata. Wiemy, w czym jesteśmy dobrzy i co nam doskwiera. Mamy też pogląd na to, w jakim kierunku chcemy iść. Tą ankietą zamierzamy sprawdzić, co nam doda wiatru w żagle, a co może podciąć nam skrzydła.
Prosimy o chwilę refleksji nad podanymi stwierdzeniami i zaznaczenie swojej własnej opinii.

 

Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem https://forms.gle/VofCWdfEH6omG5eBA

 

Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane. W ankiecie nie są gromadzone żadne dane osobowe.
Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r.

 

ANKIETA NR 2. ANKIETA DLA ROLNIKÓW Z PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO - 17.08.2022R.

 

Do pracy nad strategia zapraszamy również rolników, producentów wyrobów spożywczych oraz przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy dla Państwa Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. Państwa udział w szkoleniu i w ankiecie pomoże nam zaplanować działania w zakresach kierowanych dla rolników.

 

Prosimy o wypełnienie wersji internetowej dostępnej pod adresem: https://forms.gle/b3cRGNqvieYPsn3K6

 

Żadne indywidualne głosy nie będą udostępniane.

 

Odpowiedzi zbieramy do 30 września 2022 r. W ankiecie za Państwa zgodą gromadzone mogą być Państwa dane osobowe, ale tylko w celu indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z panią Gabrielą Męczyńską, Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" (tel. 768728718, 609 538 810).