Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Pielgrzymce

2021-07-21 (9 dni temu)

W dniu 20 lipca 2021r. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne w formie szkolenia/warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach aktualnego konkursu nr 20/2021 na przedsięwzięcie 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce, a udział wzięło 16 osób.

Informacja o członkostwie - aktualne nabory

2021-07-21 (9 dni temu)

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi naborami informujemy, że osoby/organizacje, które planują złożyć wniosek - mogą zapisać się do naszego Stowarzyszenia do dnia 23 lipca br, do godziny 15.00.

Członkostwo w naszym stowarzyszeniu (z uregulowanymi składkami) - jest punktowane w konkursach.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w Pielgrzymce

2021-07-16 (14 dni temu)

W związku z ogłoszonym naborem nr 20/2021, który dotyczy przedsięwzięcia 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, nasze biuro organizuje szkolenie. Odbędzie się ono 20 lipca br. od godz. 11.00 do 13.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18 oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com do 20.07.2021r. do godziny 10.00.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Podsumowaliśmy projekt współpracy MARLO – konferencja w Dobkowie

2021-07-14 (16 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, wraz ze Stowarzyszeniem Kaczawskim, zorganizowało 12 lipca br. konferencję podsumowującą projekt współpracy pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” (MARLO). Jest to projekt współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska: LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, LGD „Wrzosowa Kraina”, LGD „Szlakiem Granitu”, LGD Dobra Widawa oraz LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Na uroczystą konferencję przybyło prawie 50 osób, w tym zaproszeni goście i oczywiście nasi lokalni rzemieślnicy, którym ten właśnie projekt był poświęcony. Rękodzielnicy i wytwórcy przywieźli na spotkanie swoje piękne wyroby, które ulokowane zostały na wspólnej wystawie. Było więc bardzo kolorowo i rozmaicie: mąka, miody, ceramika, pierniki, wiklinowe kosze, świece, drewniane cuda, zapachowe sakiewki i mgiełki zapachowe, szydełkowe maskotki, kocyki i torebki, a nawet ręcznie wykonane postacie z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza!

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2021-07-14 (16 dni temu)

W dniu 12 lipca br. o godz. 11.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Zasady podziału środków w RKLS w nowym okresie programowania 2021-2027”. W spotkaniu udział wzięli Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.