Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2024-06-04 (12 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Zofia Pyż, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 11 czerwca 2024r. (wtorek) o godz. 15.30 w Biurze LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Zamiar realizacji operacji własnej LGD

2024-06-04 (12 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Na drogach mamy kolejne znaki

2024-05-16 (31 dni temu)

Mamy kolejne znaki na naszym obszarze.
Mają one ogromne znaczenie dla promocji Krainy Wygasłych Wulkanów - Światowego Geoparku UNESCO. A było to jedno z ważniejszych działań w drodze do UNESCO, a zarazem najtrudniejsza i najdroższa rekomendacja UNESCO do spełnienia...

Zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2024-05-08 (39 dni temu)

W dniu 7 maja 2024r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące podsumowania wdrażania dotychczasowej LSR w 2023r. i bieżącego stanu wykorzystania środków , zmian w budżecie LSR w ramach perspektywy 2014-2020 oraz omówienia proponowanych zmian do LSR na lata 2023-2027 i pozostałych dokumentów.

Spotkaliśmy się na Walnym Zebraniu Członków LGD

2024-05-08 (39 dni temu)

W dniu 7 maja 2024r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”. Spotkanie przebiegło zgodnie z zaproponowanym przebiegiem obrad, a zebranych powitała pani Żaneta Klonowska, Wiceprezes LGD Partnerstwo Kaczawskie.