Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na wyjazd studyjny do LGD Dolina Karpia

2021-10-21 (2 dni temu)

Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie pragnie zaprosić na wyjazd studyjny do LGD Dolina Karpia w Małopolsce w dn. 3-4 listopada 2021r.

Seminarium tematyczne on - line Zastosowania zintegrowanego modelu oceny wpływu połączone z upowszechnianiem dobrych praktyk

2021-10-20 (3 dni temu)

Związek  Stowarzyszeń "Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD" serdecznie zaprasza  na seminarium on - line w dniu 28.10.2021 w godz. 10.00 - 14.00

pod nazwą "Zastosowanie zintegrowanego modelu oceny wpływu połączone z upowszechnianiem dobrych praktyk".

Ogłoszenie wyników kolejnych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2021-10-19 (4 dni temu)

Na dwóch posiedzeniach Rady LGD w dniach 14 września i 7 października 2021 r. w Krotoszycach dziewięciu członków Rady oceniło w sumie 24 wnioski.

Zapraszamy na Spotkanie informacyjno konsultacyjne

2021-10-15 (8 dni temu)

Zespół badawczy projektu „Ruralization” oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno konsultacyjne na temat:

  • „Rola Strategii Rozwoju Lokalnego w rozwoju Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
  • Projekt pt. „RURALIZATION” – prezentacja dobrych praktyk z obszarów wiejskich Unii Europejskiej wraz z dyskusją nt. ich potencjału i możliwości wdrożenia na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Krotoszycach pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”

2021-10-08 (15 dni temu)

W czwartek 7 października 2021r. odbyło się w Krotoszycach spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady LGD oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie poprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor biura LGD oraz pani Julia Tarkowska z Akademii Zaciekawienia.