Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

2024-02-13 (8 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Mamy lapidarium!

2024-02-12 (9 dni temu)

Miło nam poinformować, że powstało lapidarium promujące cały region LGD Partnerstwo Kaczawskie! Mieści się ono w ogródku przed głównym budynkiem Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, a zobaczyć tam można najważniejsze skały i minerały z Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Są to np. piaskowce, wapienie, zlepieniec, bazalt, riolit, melafir (trachybazalt), fyllit, głaz narzutowy, łupek czy granit. Jest nawet logo Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów ułożone z lokalnych skał, a na nich róża kierunków geograficznych!

Odbyła się Konferencja podsumowująca projekt współpracy GEOLOGY

2024-02-12 (9 dni temu)

W dniu 8 lutego 2024r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”. Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W/w projekt realizowany jest od lipca 2023 r. z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj. Głównym koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023

2024-02-12 (9 dni temu)

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wypełnienia corocznej ankiety za 2023 r. Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 przez Stowarzyszenia LGD “Partnerstwo Kaczawskie”.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne, aby podsumować ostatnie działania wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju końćzącego się okresu programowania.

Ankietę prosimy wypełnić do 19 lutego 2024 r. Jej wyniki podamy na Warsztatcie refleksyjnym.

Informacja

2024-02-06 (15 dni temu)

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2024r. biuro LGD będzie nieczynne, w związku z wyjazdem pracowników na konferencję.
W dniu 9 lutego 2024r. biuro LGD czynne będzie od godziny 12.00.