Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dokumenty do pobrania

NABORY W RAMACH PROW 2014-2020:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Wszystkie wnioski, biznesplan, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce - http://www.arimr.gov.pl

 Generatory wniosków dostępne  są pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”  - tutaj

Zestaw odpowiedzi (interpretacji) ARiMR  i UMWD w ramach WDRAŻANIA LSR W RAMACH PODDZIAŁAŃ 19.2, 19.3, 19.4 na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów- tutaj

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020 - tutaj

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - tutaj

 

Ważne dokumenty LGD Partnerstwo Kaczawskie:

 

Logotypy UE i LEADER:

  • Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” - tutaj
  • Wzór tablicy dla beneficjentów RKLS

Nasza LSR w PROW 2014-2020:

Aneks 1 z dnia 17.05.2016 r., Aneks 2 z dnia 09.06.2017 r., Aneks 3 z 02.02.2018 r., Aneks 4 z 31.12.2018r., Aneks 5 z 11.02.2019r., Aneks 6 z 08.04.2019r., Aneks 7 z 28.06.2019r. - bonus 11%, Aneks 8 z 30.04.2020 - bonus 10%, Aneks 9 z 4.11.2020 r., Aneks 10 z  22.06.2021 r. - przewalutowanie środków na EURO, Aneks 11 z 5.11.2021 r. - zwiększenie środków, Aneks 12 z 8.03.2022 r.

 

LSR  - aktualizacja z 7.12.2016 r., LSR - aktualizacja z 31.01.2018 r., LSR - aktualizacja z 24.01.2019 r., LSR - aktualizacja z 15.05.2019 r., 

LSR - aktualizacja z 22.04.2020 r., LSR - aktualizacja z 7.08.2020 r., LSR - aktualizacja z 8 czerwca 2021r., LSR - aktualizacja z 11 sierpnia 2021 r.

 LSR - aktualizacja z 25.11.2021r,

Aneks nr 1  z 5.11.2021

 

Harmonogram (aktualizacja z dnia 18.05.2017 r.), Harmonogram (aktualizacja z dnia 31.01.2018 r.), Harmonogram (aktualizacja z dnia 24.01.2019 r.),

Harmonogram (aktualizacja na 6.05.2019r.), Harmonogram (aktualizacja na 22.04.2020 r.), Harmonogram (aktualizacja na 11.12.2020 r.), Harmonogram (aktualizacja na 23.03.2021 r.)Harmonogram (aktualizacja na 8.06.2021 r.), 

 

Harmonogram działań z planu na 2016r. , Harmonogram działań na 2017r.  , Harmonogram działań -aktualizacja 2018r., Harmonogram działań - aktualizaja 2019r., Harmonogram działań - na 2020 r., Harmonogram działań na  2021 r. Harmonogram działań na 2021 - aktualizacja 28.10.2021

 Harmonogram działań na 2021 - aktualizacja 21.12.2021, harmonogram komunikacji na 2022

Zestawienie zrealizowanych zadan w okresie 01.07.2021-31.12.2021 - przed akceptacją UM

Zestawienie zrealizowanych zadan w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021- po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie od 01.07.2020 - 31.12.2020-po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.07.2019-31.12.2019 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanch zadań w okresie 01.07.2018-31.12.2018 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 - po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.07.2017-31.12.2017 po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 20.07.2016 - 31.12.2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Działania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja za 2017 r.

 

  • Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

- aktualizacja  z  czerwca 2020r.

 

SPRAWOZDANIA z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA:

za 2009r.- 1,2,3, 4,  za 2010r., za 2011r. , za 2012 r - 1, 2, 3 , za 2013 r., za 2014r.- 1, 2, 3, 

za 2015 r., za 2016 r., za 2017 r. fin. i mer.,

za 2018r. fin. i mer.

za 2019  r. fin. i mer.

za 2020 r. fin. i mer.

 

Dokumenty i wytyczne dotyczące Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS:

Wszystkie aktualizacje i dokumenty dostępne są na stonie min. Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego - tu

UWAGA!! Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach - tutaj

Dokumenty i wytyczne do naboru na LSR w PROW 2014-2020 - Archiwum: