Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Ostatnie zjazdy Kursu Przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów i uroczyste zakończenie

2024-04-23 (54 dni temu)

W dniach 13 i 14 kwietnia 2024r. odbyły się ostatnie zjazdy Kursu Przewodników po Krainie Wygasłych Wulkanów. Były to dwa terenowe dni pod przewodnictwem Pana Piotra Norko, przewodnika sudeckiego.

Zaproszenie na Walne Zebranie LGD

2024-04-22 (55 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Mściwojów Pan Mariusz Foryś zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 7 maja 2024 r. o godz. 15.30 w Remizie OSP w Mściwojowie.


Przed Walnym Zebraniem zapraszamy na pierwszą część - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Stan wdrażania aktualnej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówienie zasad realizacji nowej LSR w ramach PS WPR na lata 2023-2027 – od godz. 15.00.

 

 

Zaproszenie na "Drugi jarmark w cieniu wygasłych wulkanów"

2024-04-19 (58 dni temu)

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja oraz Karczma Górnicza w
Leszczynie zapraszają wystawców na „Drugi jarmark w cieniu wygasłych
wulkanów”.

BIURO NIECZYNNE

2024-04-18 (59 dni temu)

W związku z udziałem pracowników Biura LGD w Szkoleniu dla Lokalnych Grup Działania organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Stradomii  Biuro LGD będzie nieczynne w dniu 23 kwietnia 2024 roku. Przepraszamy