Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE 19.1 PODPISANA- 25.07.2022R.

2022-07-25 (25 dni temu)

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2022r. w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana Umowa przyznania pomocy na wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy na warsztaty tematyczne pn. “Trendy, Kreatywność, Wizerunek”

2022-07-19 (31 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wydarzenie odbędzie się w formie warsztatów tematycznych pn. “Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, w dniach 27 - 29 lipca 2022 r. (środa, czwartek, piątek) w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, w godzinach 11:00 - 15:00.

Odbyło się Spotkanie informacyjno – konsultacyjne pn. „Prezentacja zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju”

2022-07-15 (35 dni temu)


W dniu 14 lipca 2022r. pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowali w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie Spotkanie informacyjno – konsultacyjne pn. „Prezentacja zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju”. W wydarzeniu udział wzięli Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy samorządowi oraz przedsiębiorcy z naszego obszaru.

Posiedzenie Rady ws. złożonego Protestu

2022-07-15 (35 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 22 lipca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie biura LGD w Mściwojowie nr 54. Posiedzenie Rady dotyczyć będzie protestu do oceny wniosku nr 22/2022/2.2/4 złożonego w Naborze nr 22/2022. Protest wpłynął 11 lipca br.