Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na „Warsztaty z zakresu krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych”

2022-08-09 (10 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” rozpoczęło partycypacyjny proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027, do którego chcemy włączyć również rolników, producentów wyrobów spożywczych oraz kół gospodyń wiejskich.

Badanie ankietowe do nowej LSR... zapraszamy do aktywności i wypowiedzenia się: co nas czeka?

2022-08-09 (10 dni temu)

Zapraszamy do udziału w badaniach, które pomogą nam wspólnie stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027:

Nowe trendy dla Partnerstwa Kaczawskiego

2022-08-01 (18 dni temu)


W dniach 27-29 lipca 2022 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się warsztaty w ramach planu włączenia społecznego w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Mieszkańcy z obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie przez 3 dni uczestniczyli w warsztatach tematycznych pn. ,,Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, które poprowadzili eksperci w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - dr Agnieszka Sobala-Gwosdz i dr hab. Krzysztof Gwosdz prof. UJ, oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ekspert w dziedzinie badań strategicznych i regionalnych.

UWAGA! Biuro LGD ma krótsze godziny pracy

2022-07-26 (24 dni temu)

W związku z organizacją przez LGD Partnerstwo Kaczawskie warsztatów tematycznych w dniach 27 - 29 lipca 2022r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie pracownice LGD będą dostępne w biurze w Mściwojowie tylko w godz. 7.00 - 10.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.