Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW „SKARBY KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW” oraz „ODKRYWCY KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW”

2022-01-21 01:46

„ODKRYWCY KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW”
Stowarzyszenie Kaczawskie wraz ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprosiło dzieci i młodzież z klas I-III oraz IV-VIII do udziału w dwóch konkursach z nagrodami. Mogli w nich uczestniczyć uczniowie klas szkół podstawowych, zamieszkujący obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i gminy: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.
Dla grupy młodszej został ogłoszony konkurs pn. „Skarby Krainy Wygasłych Wulkanów”. Praca plastyczna miała przedstawiać jak najwięcej elementów charakterystycznych dla Krainy Wygasłych Wulkanów. Kryteria, które były brane pod uwagę to m.in. liczba elementów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, które zostały na niej przedstawione i ich sposób przedstawienia - tak, aby były czytelne i łatwo rozpoznawalne, kreatywność w doborze techniki pracy czy kompozycja pracy.

Dla grupy starszej został ogłoszony konkurs pn. „Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów”, który polegał na zaprojektowaniu oraz opisaniu odznaki turystycznej dla odwiedzających Krainę Wygasłych Wulkanów. Praca miała mieć charakter opisowy jednakże mogła być uzupełniona o rysunek - projekt znaczka/odznaki, którą otrzymałby turysta, który zdobędzie wszystkie punkty odznaki. Kryteria, które były brane pod uwagę to m.in. kreatywność w doborze atrakcji przyrodniczych i kulturowych do odznaki, ilość wytypowanych punktów oraz atrakcyjność i wartości językowe opisu atrakcji.
W dniu 20 stycznia 2022 roku komisja konkursowa składająca się z edukatorów z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie oceniała prace w dwóch kategoriach wiekowych zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny.
I tak z pośród 53 nadesłanych prac plastycznych oraz 12 prac opisowych wyłonili nam się zwycięzcy:
Konkurs „Skarby Krainy Wygasłych Wulkanów”
I miejsce: Dagmara Puchłowska, SP im. W. Puchalskiego w Proboszczowie – Tablet
II miejsce: Liliana Dubrowska, SP Snowidza – Myszka bezprzewodowa
III miejsce: Nikodem Kowalczyk, SP Nowy Kościół – Słuchawki bezprzewodowe

Konkurs „Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów”
I miejsce: Tymon Rogiński, SP im. H. Sienkiewicza w Kościelcu - Tablet
II miejsce: Marcel Baraniak, SP im. H. Sienkiewicza w Kościelcu – Myszka bezprzewodowa
III miejsce: Liliana Kruszyna, SP Nowy Kościół – Słuchawki bezprzewodowe
Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!
Odbiór nagród w biurze LGD po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 698 834 021

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -