Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, a geoturystyka

2021-11-09 08:03

W sobotę 6 listopada 2021 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” była współorganizatorem spotkania informacyjno-konsultacyjnego „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, a geoturystyka”, które zaplanowaliśmy w trackie VI Forum Geo – Produkt. Temat geoturystyki jest coraz bliższy mieszkańcom naszego obszaru - szczególnie zaangażowanym w tworzenie oferty Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, w związku z czym spotkanie i wymiana doświadczeń z osobami działającymi od dawna w tej branży były szczególnie ważne i potrzebne do dalszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Poprzednie edycje takich spotkań odbyły się w Kielcach, Chęcinach (2015), Krakowie (2016), Niemczy (2017), Jaworznie (2018) oraz w Zabrzu (2019).
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie - koordynator Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów (partner merytoryczny).

Spotkanie dotyczyło spójnej identyfikacji graficznej produktu geoturystycznego jako narzędzia budowania oferty, a także tożsamości lokalnej, komercjalizacji produktów geoturystycznych, roli Państwowej Służby Geologicznej w rozwoju geoturystyki na szczeblu lokalnym oraz interpretacji dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej i jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy. Nie przypadkowo w trakcie sesji poruszono właśnie takie zagadnienia. Miało to związek z odbytą we wrześniu b.r. wizytą przedstawicieli z ramienia UNESCO, którzy przez kilka dni ewaluowali nasz region pod kątem zasadności przyłączenia do Światowej Sieci Geoparków. W spotkaniu podsumowującym zwrócili oni m.in. uwagę na konieczność spójnej wizualizacji obszaru oraz dobrych praktyk podczas tworzenia narzędzi promocji.
W Forum Geo - Produkt wzięli udział przedstawiciele z krajowych uczelni wyższych, kół naukowych, geoparków, centrów nauki, Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu, stowarzyszeń/fundacji zajmujących się promocją geoturystyki oraz nasi mieszkańcy – przedstawiciele samorządów, punktów informacji turystycznej, organizacji pozarządowych czy biznesu lokalnego, którzy najbardziej zainteresowani są rozwojem regionu w tym kierunku.
Program wydarzenia był podzielony na dwa etapy. W ramach części terenowej w miejscowości Czaple odbyło się przejście ścieżką dydaktyczną "Spacer po dnie morza kredowego" pod przewodnictwem dr Aleksandra Kowalskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego, a także prezentacja oferty tematycznej wsi Czaple – Wioski Piasku i Kamienia oraz obiad w plenerze. Część popołudniowa – konferencyjna w formie spotkania informacyjno-konsultacyjnego pn. „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, a geoturystyka” odbyła się na Zamku Grodziec, gdzie uczestnicy przedstawili przykłady zarówno złych i jak dobrych praktyk oraz rozwiązań na przyszłość oraz zastanawiali się nad dalszą formą współpracy z instytucjami państwowymi i sieciowaniem krajowych geoparków.
Patronat nad wydarzeniem sprawowali:  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Nadleśnictwo Lwówek Śląski oraz Gmina Pielgrzymka.

Zarząd LGD dziękuje wszystkim uczestnikom wydarzenia za wymianę cennych doświadczeń. Współtwórcom wydarzenia należą się podziękowania za organizację i opiekę nad gośćmi z Polski oraz dodatkowe atrakcje, również kulinarne: Julii Jankowskiej z Akademii Zaciekawienia, Aleksandrowi Kowalskiemu z PIG-PIB, Piotrowi Janczyszyn - Kasztelanowi oraz ekipie Zamku Grodziec, Marzenie Szkutnik i Marice Danielczuk-Połaczewskiej z Fundacji Heron z Czapli.


Tekst: Monika Cychowska -Nowak


Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -