Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego spotu promocyjnego udostępnionego w dniu włączenia naszego Geoparku do Światowej Sieci Geoparków UNESCO - 27 marca 2024r. - tutaj


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

2024-02-13 (124 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Mamy lapidarium!

2024-02-12 (125 dni temu)

Miło nam poinformować, że powstało lapidarium promujące cały region LGD Partnerstwo Kaczawskie! Mieści się ono w ogródku przed głównym budynkiem Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, a zobaczyć tam można najważniejsze skały i minerały z Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Są to np. piaskowce, wapienie, zlepieniec, bazalt, riolit, melafir (trachybazalt), fyllit, głaz narzutowy, łupek czy granit. Jest nawet logo Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów ułożone z lokalnych skał, a na nich róża kierunków geograficznych!

Wycieczka terenowa po naszym Geoparku dla partnerów projektu GEOLOGY

2024-02-12 (125 dni temu)

W dniu 9 lutego 2024r. odbyła się wycieczka terenowa po obszarze Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów dla uczestników i partnerów projektu współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”.

Odbyła się Konferencja podsumowująca projekt współpracy GEOLOGY

2024-02-12 (125 dni temu)

W dniu 8 lutego 2024r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. „Georóżnorodność dla Lokalnego Rozwoju” (Geodiversity for Local Development) Akronim: „GEOLOGY”. Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W/w projekt realizowany jest od lipca 2023 r. z lokalnymi grupami działania, które leżą na terenach Geoparków UNESCO: Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" w Geoparku Świętokrzyskim oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka leżąca na obszarze Geoparku "Łuk Mużakowa" oraz z Geoparkiem Český Ráj. Głównym koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.