Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Zapraszamy na Spotkanie informacyjno konsultacyjne

2021-10-15 (104 dni temu)

Zespół badawczy projektu „Ruralization” oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno konsultacyjne na temat:

  • „Rola Strategii Rozwoju Lokalnego w rozwoju Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
  • Projekt pt. „RURALIZATION” – prezentacja dobrych praktyk z obszarów wiejskich Unii Europejskiej wraz z dyskusją nt. ich potencjału i możliwości wdrożenia na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Krotoszycach pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”

2021-10-08 (111 dni temu)

W czwartek 7 października 2021r. odbyło się w Krotoszycach spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady LGD oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie poprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor biura LGD oraz pani Julia Tarkowska z Akademii Zaciekawienia.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR

2021-10-05 (114 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców LGD, w szczególności dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”.

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło realizację operacji własnej nr 6/2020/OW

2021-10-04 (115 dni temu)

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło we wrześniu realizację operacji własnej nr 6/2020/OW „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. Program obejmie swym zasięgiem po dwie szkoły z każdej z 14 gmin z obszaru LGD.
Celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat Krainy Wygasłych Wulkanów oraz budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.