Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Goście z światowego Geoparku UNESCO Mëllerdall z Luksemburga

2022-05-24 (87 dni temu)

Dnia 24 maja 2022r., przedstawiciele Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, mieli przyjemność gościć reprezentantów nowo utworzonego Geoparku UNESCO Mëllerdall z Luksemburga. W spotkaniu, jako przedstawiciele Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, udział wzięła pani Agata Rudnicka, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, pani Gabriela Męczyńska, dyrektor biura i skarbnik LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz pan Tomasz Gala, przewodnik z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Biuro nieczynne - informacja

2022-05-23 (88 dni temu)

W dniu dzisiejszym (23.05.2022r.) biuro LGD jest nieczynne w związku z Posiedzeniem Rady LGD wBielanach.

Szkolenie Rady LGD i Posiedzenie

2022-05-17 (94 dni temu)

Dnia 16 maja br. odbyło się szkolenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz pracowników biura LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. "Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". Spotkanie odbyło się w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów i dotyczyło procesu oceny zgodności operacji z LSR, procesu oceny merytorycznej, wyboru operacji do finansowania przez organ decyzyjny, jak również zasad prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celem ogólnym, celami szczegółowymi oraz przedsięwzięciami w ramach ogłoszonych konkursów:
21/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
22/2022 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
23/2022 - 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
24/2022 - 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
25/2022 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW

Odbyło się spotkanie focusowe

2022-05-17 (94 dni temu)

W dniu 16 maja br. odbyło się spotkanie focusowe dotyczące Ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023. Spotkanie miało miejsce w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów i skierowane było do członków Zarządu LGD, Rady LGD oraz pracowników biura LGD.