Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

2022-06-30 (50 dni temu)

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia LGD na Walne Zebranie, które odbędzie się 14 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Ogłoszenie wyników kolejnych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2022-06-10 (70 dni temu)

W dniu 10 maja 2022r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: rozwoju infrastruktury niekomercyjnej oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących przedsięwzięciach:
21/2022- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
22/2022 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
23/2022 - 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
24/2022 - 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
25/2022 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW


Na dwóch posiedzeniach Rady LGD w dniach 23 maja i 2 czerwca 2022 r. członkowie Rady ocenili w sumie 23 wnioski.

Odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne "Razem dla Geoparku"

2022-06-07 (73 dni temu)

Razem dla Geoparku!
W poniedziałek 6 czerwca w Urzędzie Gminy Mściwojów odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne "Razem dla Geoparku" z Włodarzami gmin tworzących Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Gminą Jeżów Sudecki i Miastem Jawor.

Odbyło się II Posiedzenie Rady oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2022-06-03 (77 dni temu)

W dniu 2 czerwca 2022r. odbyło sie Drugie Posiedzenie Rady LGD oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Aktualizacja LSR dotycząca zmiany wskaźników w projektach współpracy”.

Zmiany w strategii wynikają z przystąpienia naszej LGD do projektu współpracy „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych” i obowiązku dostosowania się do celu i wskaźników tego projektu. Na spotkaniu poruszony został również temat harmonogramu naboru wniosków w związku z oszczędnościami w tegorocznych naborach oraz przesunięciami terminu ogłoszenia projektów grantowych na koncepcje Smart Village.

Spotkanie odbyło się w Centrum konferencyjno-bankietowym u p.Tadeusza Owczarka w Złotoryi. Dziękujemy za wspaniałą obsługę.