Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zawiadamiamy o wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego

2023-10-16 (44 dni temu)

Zawiadamiamy o wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego na realizcję zamówienia publicznego: usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn."Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa”.

Zapisy Wystawców i Zespołów na XV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2023-10-10 (50 dni temu)

Szanowni Państwo,
ogłaszamy zapisy dla Wystawców i Zespołów Ludowych/Folklorystycznych z naszego regionu do udziału w naszym jubileuszowym XV Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 10 grudnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach.


Jarmark odbywać się będzie w godzinach od 12.00 do 17.00.

Ostatni nabór na infrastrukturę niekomercyjną - ogłoszenie i zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

2023-10-05 (55 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dziś 5 października 2023r. ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dla osób do 35 r.ż. z obszarów wiejskich

2023-10-04 (56 dni temu)

Już w najbliższy piątek, tj. 6.10.2023 r., Gmina Wrocław wraz z
Partnerami - Dolnośląską Izbą Rolniczą oraz Stowarzyszeniem "Kraina
Łęgów Odrzańskich", zapraszają na  bezpłatne spotkanie dla osób do 35
r.ż. z obszarów wiejskich.