Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" jest członkiem oraz współpracuje:

- w ramach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

- w ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ "DOLNOŚLĄSKA SIEĆ PARTNERSTW LGD" 

- z Polskią Siecią LGD


 

założenia projektu LSR

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE! Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego rozpoczęte!

2022-07-15 (35 dni temu)

Dnia 14 lipca 2022r. pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowali Konferencję Open Space, czyli pierwsze z zaplanowanych 29-ciu spotkań z zakresu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na przyszłe lata. Spotkanie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, a prowadzącymi byli doświadczeni trenerzy: pani Karolina Rychlik oraz pan Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia.

Spotkaliśmy się na Walnym Zebraniu Członków LGD

2022-07-15 (35 dni temu)

W dniu 14 lipca 2022r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie. Spotkanie rozpoczął Prezes LGD, pan Piotr Pieniążek, który po przywitaniu gości przedstawił porządek obrad.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MAJĄCYCH NA CELU OPRACOWANIE NOWEJ LSR

2022-07-15 (35 dni temu)

Przedstawiamy w załączniku harmonogram spotkań, które mają na celu opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Zapraszamy do udziału. Szczegóły każdego spotkania będziemy publikować na bieżąco.

Informacja

2022-07-13 (37 dni temu)

Informujemy, że w dniu 14 lipca, w związku z wyjazdem pracowników LGD na Konferencję,

spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz Walne Zebranie Członków LGD - Biuro LGD będzie czynne do godziny 9.15.

Numer kontaktowy do pracowników: 609 538 810