Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Ogłaszamy kolejne nabory!

2021-06-30 (90 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
w dniu 30 czerwca 2021 r. ogłosiło nabory wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”

Zaproszenie na warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

2021-06-30 (90 dni temu)

 Zapraszamy na warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2021r. w godzinach od 15.00 do 19.00 w formie on-line (google-meet). 

Warsztaty skierowane są do wytwórców, rękodzielników, właścicieli restauracji, galerii i pensjonatów oraz wszystkich osób/podmiotów, które użytkują markę Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”.

Więcej informacji pod nr tel. 76 872 87 18.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w formie elektronicznej na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
– do dnia 5.07.2021r do godziny 10.00. Zapraszamy.

Walne Zebranie Członków LGD oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2021-06-29 (91 dni temu)

W dniu 28 czerwca 2021r, o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zębowicach, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
Prezes Piotr Pieniążek powitał zebranych i otworzył Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”. Na Przewodniczącego obrad wybrano jednogłośnie Piotra Pieniążka, a na sekretarza – Małgorzatę Świderską.

Aneks podpisany

2021-06-28 (92 dni temu)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaakceptował nasze wyliczenia i w dniu 28 czerwca br. odebraliśmy podpisany Aneks do Umowy Ramowej, dzięki czemu możemy ogłosić nabory wniosków. Różnice kursowe wyliczone po kursie 4,4865 zł/euro,
pozwoliły na zwiększenie budżetu naszej LSR w PLN do 13 019 513,78 zł. Budżet LSR przewalutowany na Euro na działanie 19.2 to 3 052 500 Euro.