Ocena efektywności pracy BIURA:

jak oceniasz pracę naszego biura? czy jesteś zadowolony z usługi doradztwa?

czekamy na wasze opinie

 Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa

 

 Ankieta monitorująca dla beneficjentów Naborów w ramach PROW 2016-2020

 

 

Ocena efektywności działań LGD animacyjnych i aktywizacyjnych

Ankieta badająca efekty działań Animacyjnych i aktywizacyjnych
oraz szkoleń

 

Badanie potencjału LGD

Nasze Stowarzyszenie gromadzi informacje na temat zasobów ludzkich naszego LGD,
w związku z powyższym prosimy o uzupełnienie załączonych dokumentów - ankiet z określeniem swoich możliwości i własnego potencjału poszczególnych członków Stowarzyszenia (w sytuacji gmin i innych osób prawnych prosimy o uzupełnienie przez osoby reprezentujące daną gminę w pracach i działaniach, ewentualnie organach LGD).
Jeżeli niezbędne będą dodatkowe wyjaśnienia prosimy o telefon na kom. lub mail

Identyfikacja potencjału

Referencje i predyspozycje