Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konkurs "Kraina Wygasłych mieszkańców od kuchni, czyli mieszkańcy gotują"

2021-04-19 (2 dni temu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Kraina Wygasłych Wulkanów od kuchni, czyli mieszkańcy gotują”, którego celem jest stworzenie książki kucharskiej złożonej z przepisów przesłanych przez mieszkańców.

Konkurs "Działaj lokalnie" w Krainie Wygasłych Wygasłych

2021-04-14 (7 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie Kaczawskie ogłosiło już nabór do Programu Działaj lokalnie.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydaje Dolnośląski katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne

2021-04-14 (7 dni temu)

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje Dolnośląski katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne. W wydawnictwie będzie można znaleźć oferty około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Ogólnopolskie konkursy dla KGW

2021-04-09 (12 dni temu)

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA INTERWENCYJNEGO

2021-04-06 (15 dni temu)

Zarząd STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” ogłasza konkurs na stanowisko:
specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych - wynagrodzenie subsydiowane z Urzędu pracy - pracownik interwencyjny.