Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Produkty lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – inwentaryzacja zasobów”

2018-11-16 (4 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Produkty lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – inwentaryzacja zasobów”.

Koncert organowy w Bolkowie

2018-11-13 (7 dni temu)

W niedzielę, 11 listopada br., z okazji Stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyła się Msza Św. za Ojczyznę w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie. Podczas Mszy zabrzmiały wszystkie głosy koncertowych organów bolkowskich z akompaniamentem skrzypiec i ze słowem recytowanym. Wrażenia były niesamowite. Na zaproszenie Proboszcza księdza Wiesława Pisarskiego, udział w tym uroczystym wydarzeniu wzięła Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, pani Gabriela Męczyńska. Inicjatorem aplikowania o środki na dokończenie remontu organów z LGD był pan Marek Janas – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bolkowa, który jest również wiceprzewodniczącym RADY LGD.

12 listopada dzień wolny

2018-11-12 (8 dni temu)

Informujemy, że 12 listopada w poniedziałek 2018 biuro będzie nieczynne zgodnie wprowadoznym ustawą dniem wolnym z okazji 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

XII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy - zaproszenie dla wystawców

2018-10-23 (28 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” kolejny raz organizuje „Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy” i zaprasza mieszkańców Partnerstwa do wspaniałych wnętrz Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 9 grudnia 2018 r. - od godz. 11.
Celem Jarmarku jest promocja naszego regionu – Krainy Wygasłych Wulkanów oraz prezentacja dorobku kulturowego i dorobku kulinarnego, a także przedstawienie nas samych – mieszkańców Gór i Pogórza Kaczawskiego. Pragniemy również, aby wspólne przeżycie tych magicznych, przedświątecznych chwil wpłynęło na zacieśnienie naszych wzajemnych relacji i przyjaźni. Zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, grupy odnowy wsi, szkoły, świetlice i zespoły ludowe z naszego regionu do aktywnego udziału w organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

 

 

Bal na 10-lecie LGD Partnerstwa Kaczawskiego

2018-10-17 (34 dni temu)

W minioną sobotę 13 października w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, odbył się Bal z okazji 10- lecia powstania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. Uczestnikami Balu byli: członkowie Stowarzyszenia LGD, w tym członkowie Zarządu: Prezes Piotr Pieniążek, Wiceprezes Anna Rabska, Członek Zarządu Małgorzata Świderska oraz Skarbnik Gabriela Męczyńska, a także członkowie Rady LGD, przedstawiciele samorządów partnerskich, pracownicy biura, a także osoby od lat związane z Partnerstwem Kaczawskim oraz przyjaciele LGD. Bal rozpoczął się przywitaniem gości oraz wzniesieniem toastu z życzeniami kolejnych lat dynamicznego rozwoju. Następnie na dziedzińcu Pałacu zostały oddane dwa strzały z armaty przez Panów z Pułku II Artylerii Księstwa Warszawskiego Mirosława Sroki i Józefa Cieśli. Swój recital zaprezentował Dariusz „Morgan” Chajutin, który wprowadził gości w melancholijny nastrój śpiewając swoje autorskie piosenki o Górach i Pogórzu Kaczawskim.