Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

2019-11-06 (6 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w związku ze złożonym w dniu 6 listopada 2019r. protestem (nabór nr 15/2019), w dniu 13 listopada 2019r. w ŚRODĘ o godz. 16.00, odbędzie się posiedzenie Rady, na którym dokona się ponownej oceny wniosku w ramach autokontroli, do oceny którego złożono protest.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”

2019-10-31 (12 dni temu)

W dniach: 19.09.2019 r. – 22.09.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Dani na wyspę Bornholm. Tematem przeprowadzonej wizyty studyjnej było wykorzystanie zasobów lokalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru LGD, włączenia społecznego, tworzenia sieci lokalnej współpracy oraz podejmowania współpracy międzynarodowej i podnoszenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podejścia LEADER w Unii Europejskiej na przykładzie LAG Bornholm – Dania. Warto bowiem pokazać to miejsce jako pozytywny przykład współpracy, nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim procesów społeczno-gospodarczych i oddziaływania metody, podejścia LEADER, w ujęciu wielofunduszowym.

Informacja

2019-10-28 (15 dni temu)

Informujemy, że w dniu 28 października 2019r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne  tylko do godziny 11.30 w związku z wyjazdem do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami z ostatnich naborów.

Ponadto w dniu 29 października 2019r. biuro LGD będzie nieczynne w związku z wyjazdem wszystkich pracowników biura na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Znamy wyniki naborów w ostatnich konkursach na działanie 19.2 Inicjatywy Leader

2019-10-26 (18 dni temu)

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 21 października 2019 r. w Krotoszycach trzynastu członków Rady oceniło w sumie 16 wniosków.

W poniedziałek 28 października br. Biuro LGD przekaże je do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu dalszej weryfikacji, która po kontroli przeprowadzonego naboru i wyboru operacji, powinna nastąpić w terminie najbliższych 4 miesięcy.

Informacja

2019-10-17 (26 dni temu)

Informujemy, że w związku z Posiedzeniem Rady LGD oraz szkoleniem - w dniu 21.10.2019r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne do godz. 10.00, a w dniu 22.10.2019r. biuro będzie nieczynne.