Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2023 STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”

2021-01-04 (20 dni temu)

Witamy w Nowym Roku, życząc Państwu wszelkiego dobra i zdrowia,  w nadziei na szybki powrót do normalności, zabieramy się do pracy, więc:

 

 

Działanie nie wygasa!

2021-01-04 (20 dni temu)

Dawno temu, na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, istniała Kraina Wygasłych Wulkanów i… wygasłego działania. Zaraz! Ta historia nie musi tak wyglądać!

Szcześliwego Nowego Roku 2021

2020-12-31 (24 dni temu)

Niech Nowy Rok 2021 przyniesie zdrowie oraz nadzieję na lepsze czasy....

Geopółki w ramach projektu MARLO

2020-12-30 (25 dni temu)

Informujemy, że w ramach realizowanego projektu „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” będzie można uzyskać od naszego Stowarzyszenia GeoPółkę reklamową z logo Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Zmiany w umowie o przyznaniu pomocy w zakresie uruchamianiania działalności gospodarczej

2020-12-30 (25 dni temu)

Uwaga wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy dotyczącej uruchamiania działalności gospodarczej! Pojawił się wzór nowej umowy o przyznaniu pomocy a także wzór aneksu do umowy. Obydwa dokumenty uwzględniają zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.