Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dokumenty do pobrania

NABORY W RAMACH PROW 2014-2020:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -Wszystkie wnioski, biznesplan, instrukcje oraz wzory umów dostępne są na stronie ARIMR w zakładce - http://www.arimr.gov.pl

 Generatory wniosków dostępne  są pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”  - tutaj

Zestaw odpowiedzi (interpretacji) ARiMR  i UMWD w ramach WDRAŻANIA LSR W RAMACH PODDZIAŁAŃ 19.2, 19.3, 19.4 na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/leader-rlks/

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów- tutaj

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020 - tutaj

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - tutaj

 

Ważne dokumenty LGD Partnerstwo Kaczawskie:

Logotypy UE i LEADER:

Nasza LSR w PROW 2014-2020:

Aneks 1 z dnia 17.05.2016 r.

Aneks 2 z dnia 09.06.2017 r.

Aneks 3 z 02.02.2018 r.

LSR  - aktualizacja z 7.12.2016 r.

LSR - aktualizacja z 31.01.2018 r.

Harmonogram (aktualizacja z dnia 18.05.2017 r.)

Harmonogram (aktualizacja z dnia 31.01.2018 r.)

 

Harmonogram działań z planu na 2016r.

Harmonogram działań na 2017r. 

Harmonogram na 2018r.

Harmonogram 2018 - aktualizacja czerwiec

Plan Komunikacji -aktualizacja 2018r.

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2018-30.06.2018

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.07.2017-31.12.2017 po akceptacji UM

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017

Zestawienie zrealizowanych zadań w okresie 20.07.2016 - 31.12.2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach Działania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja za 2017 r.

  • Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

- aktualizacja z 7.12.2016 r.

- aktualizacja z  20.06.2017 r.

- aktualizacja  z 31.01.2018 r.

 

SPRAWOZDANIA z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA:

za 2015 r., za 2016 r., za 2017 r.

 

Dokumenty i wytyczne dotyczące Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach RLKS:

Wszystkie aktualizacje i dokumenty dostępne są na stonie min. Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego - tu

UWAGA!! Jednolity tekst Rozporządzenia po zmianach - tutaj

Dokumenty i wytyczne do naboru na LSR w PROW 2014-2020 - Archiwum: