MIESZKASZ NA TERENIE PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO ?

!!! WDRAŻAJ Z NAMI LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023 !!!

Celem nowego programu Leader jest "wspieranie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Środki na realizację LSR będą przeznaczone dla mieszkańców i podmiotów z obszaru naszej LGD na podnoszenie kwalifikacji i poziomu aktywności naszych mieszkańców oraz tworzenie nowych firm i rozwój istniejących, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy, a także wykorzystanie i zachowanie lokalnych zasobów do poprawy jakości życia i atrakcyjności obszaru Krainy Wygasłych Wulkanów.

W dniu 17 maja 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110004/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z harmonogramem naborów wniosków na kwotę:

- 2 500 000 euro na wsparcie realizacji LSR tj. 10 mln zł

- 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł

- 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj. 2,25 mln zł

(Kurs euro - 4 zł/euro)

 

 AKTUALNE   NABORY  W ZAKŁADCE NABORY PROW 2014-2020 - tutaj

 PODSTAWOWE DOKUMENTY:

Strategia LSR na lata 2016-2023 - aktualizacja 7 grudnia 2016r.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji - aktualizacja 7 grudnia 2016r.
Harmonogram naborów - wersja z 7.12.2016r.

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - wersja z 7.12.2016r.