???  MIESZKASZ NA TERENIE PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO ???

    !!!   WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023 !!!

 W dniu 17 maja 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110004/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z harmonogramem naborów wniosków  na kwotę:

- 2 500 000 euro  na wsparcie realizacji  LSR tj. 10 mln zł

- 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł

- 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj.  2,25 mln zł 

(Kurs euro - 4 zł/euro)

Zestawienie rzeczowo-finansowe LSR na lata 2016-2023

 

UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

W Mściwojowie i w Pielgrzymce odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą

2016-10-20 09:58

W dniach 26 i 27 września br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało dwa szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Szkolenia, prowadzone przez specjalistę Bartłomieja Raczka, przygotowały tych potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.
Szkolenie dla osób z terenu Gmin: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja-Gmina Wiejska, miasto Wojcieszów i Złotoryja odbyło się 26.09.2016r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Pielgrzymce, natomiast szkolenie dla osób z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie zorganizowano 27.09.2016r w Sali Narad Urzędu Gminy w Mściwojowie. Na oba spotkania przybyło bardzo dużo osób, łącznie prawie 80-ciu potencjalnych beneficjentów, którzy dowiedzieli się m.in. jakie są warunki ubiegania się o wsparcie, jak kształtują się kryteria wyboru operacji, jak prawidłowo wypełniać wniosek i biznesplan. Uczestnicy zadawali wiele szczegółowych pytań, na które otrzymali wyczerpujące i rzetelne odpowiedzi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

2016-09-29 04:21


6 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zgodnie z opisem w LSR, zmiany do Strategii, Procedury wyboru i oceny operacji oraz zmiany Lokalnych kryteriów wyboru (propozycje zmian zaznaczono na czerwono) muszą być poddane konsultacjom społecznym. W związku z powyższym - wszelkie uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu. W załączeniu dokumenty.

 

Apel o pomoc i wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Ziemi

2016-09-26 01:02

Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe oraz rzeczowe (materiały budowlane, itp.) dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku w Nowej Ziemi, gm. Złotoryja.

Konferencja pn. „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”

2016-09-26 01:02

W środę, 21 września 2016 r., w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Zielony Gaj” w Złotoryi, odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023.