???  MIESZKASZ NA TERENIE PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO ???

    !!!   WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023 !!!

 

W dniu 17 maja 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110004/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z harmonogramem naborów wniosków  na kwotę:

- 2 500 000 euro  na wsparcie realizacji  LSR tj. 10 mln zł

- 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł

- 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj.  2,25 mln zł 

(Kurs euro - 4 zł/euro)

                        

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wykonanie, dostawa oraz montaż szafy biurowej

2016-07-26 01:25

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" informuje o planowanym do wykonania zadaniu :  wykonanie, dostawa oraz montaż szafy biurowej. Szczególy w załączniku.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

2016-07-04 12:00

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" udostępnia protokół z wyboru wykonawcy dot. wyceny wykonania i montażu Tablicy informacyjnej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w ramach PROW 2014-2020.

Zakup i dostawa 2 klimatyzatorów przenośnych

2016-06-24 02:44

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" informuje o planowanym do wykonania zadaniu : Zakup i dostawa 2 klimatyzatorów przenośnych. Szczegóły w załączniku.

Wykonanie i montaż Tablicy informacyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ramach PROW 2014 – 2020

2016-06-24 02:32

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" informuje o planowanym do wykonania zadaniu: Wykonanie i montaż Tablicy informacyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ramach PROW 2014 – 2020. Szczegóły w załączniku.