???  MIESZKASZ NA TERENIE PARTNERSTWA KACZAWSKIEGO ???

    !!!   WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023 !!!

 W dniu 17 maja 2016r. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisał umowę nr 00001-6933-UM0110004/15 o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wraz z harmonogramem naborów wniosków  na kwotę:

- 2 500 000 euro  na wsparcie realizacji  LSR tj. 10 mln zł

- 50 000 euro na projekty współpracy tj.200 tys. zł

- 562 500 euro na funkcjonowanie LGD i realizację planu komunikacyjnego, w tym aktywizację mieszkańców - tj.  2,25 mln zł 

(Kurs euro - 4 zł/euro)

Zestawienie rzeczowo-finansowe LSR na lata 2016-2023

 

UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

2016-11-30 03:00

7 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zgodnie z opisem w LSR, zmiany do Strategii, Procedury wyboru i oceny operacji oraz zmiany Lokalnych kryteriów wyboru (propozycje zmian zaznaczono na czerwono) muszą być poddane konsultacjom społecznym. W związku z powyższym - wszelkie uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu. W załączeniu dokumenty.

INFORMACJA!

2016-11-22 11:09

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wyczerpał się limit miejsc dla wystawców na X Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 11 grudnia 2016 r. w Pałacu w Krotoszycach.

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

2016-11-21 02:23

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Pani Wójt Gminy Złotoryja Maria Leśna zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 15.30 w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach.