KONTAKT

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

59-407 Mściwojów 54             

tel./ fax - 76 / 872 87 18   kom. 609 538 810

e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

 Biuro Stowarzyszenia czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00

 

NIP  695 14 89 860

REGON 020871854

KRS  0000317167

Nr ewidecynyjny producenta  062965825

Bank Spółdzielczy w Jaworze o/ Mściwojów: 27 8647 1020 0214 6218 2000 0001

 

Pracownicy biura:

  • Gabriela Męczyńska - Dyrektor biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
  • Małgorzata Dubrowska - Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych
  • Marta Cieślak - Specjalista ds. administracji i projektów

Anna Zatorska - stażystka

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

 Klauzula ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Programu Leader jest: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Każda osoba biorąca udział w organizowanych szkoleniach i innych wydarzeniach oraz korzystająca ze wsparcia udzielonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów: ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).
Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz ustawy z dnia z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.