Spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych

2017-11-10 08:01

Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Jeleniogórski organizuje spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych ( dotacje, wsparcie finansowe, bezpłatne szkolenia, doradztwo formalno-prawne itp.).
Spotkanie dobędzie się 23.11.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w Villa Greta w Dobkowie.

Na spotkanie zapraszamy:

· Fundacje,

· Stowarzyszenia,

· Spółdzielnie socjalne,

· Przedsiębiorstwa społeczne

· Centra i Kluby Integracji Społecznej

· Warsztaty terapii zajęciowej

· Kluby sportowe ( w przypadku posiadania KRS)

· Ochotnicze Straże Pożarne ( w przypadku posiadania KRS)

· Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS)

· Zakłady Aktywności Zawodowej

· Spółdzielnie pracy

· Spółdzielnie inwalidów i niewidomych

· Kościelne osoby prawne

Na spotkaniu dowiedzą się państwo m.in. o dotacjach, wsparciu finansowym (bez wkładu własnego), o bezpłatnych szkoleniach, doradztwie formalno-prawnym.

Zapisy na spotkanie: tel. 690-095-540, pabian@sirr.pl
Zapraszamy