Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-11-02 12:44

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 11 grudnia 2016r. od godz. 12.00.

Zdjęcia

  •  -