Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Drugie posiedzenie Rady LGD

2017-03-17 08:06

Informujemy, że wczorajsze posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Kaczawskie" trwało od godz. 9.00 do godz. 16.00 i zostało przerwane w związku z niewyczerpaniem porządku obrad.

Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 23 marca 2017 o godz.8.00 w biurze LGD w Mściwojowie.

Przewodnicząca Rady Żaneta Klonowska

Zdjęcia

  •  -
  •  -