Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy!

2016-11-17 09:37

X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 11 grudnia 2016r. od godz. 12.00.

Podczas Jarmarku tradycyjnie już zostaną przeprowadzone dwa konkursy: na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Nową formułą jaką wprowadziliśmy w program Jarmarku jest Przegląd Zespołów Kolędniczych. W Przeglądzie mogą brać udział zespoły ludowe, amatorskie grupy teatralne, schole parafialne i chóry oraz nieformalne grupy kolędnicze, które tradycyjnie kolędują w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego (grupy, które podczas Świąt Bożego Narodzenia odwiedzają domy z przygotowaną krótką inscenizacją i kolędami). Zgłoszeń do udziału w Przeglądzie dokonuje odpowiedni Urząd Gminy. Zakładamy, że z każdej z 14-tu gmin Partnerstwa Kaczawskiego ma wystąpić jeden zespół/grupa.

Zgłoszenia do udziału w Jarmarku należy nadsyłać do 25 listopada br. faksem, pocztą lub e-mailem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, tel/fax 76/870 11 13, e-mail: swiderska@paszowice.pl.

Zgłoszenia do I Przeglądu Zespołów Kolędniczych kierować należy do 28 listopada 2016 r. do godz. 15:00 na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”,

Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów lub mailowo: lgd.kaczawskie@gmail.com

Przypominamy, że zgłoszenia do I Przeglądu Zespołów Kolędniczych dokonują odpowiednie Urzędy Gminy z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.

Zdjęcia

  •  -