Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na webinaria w ramach realizowanego projektu KSOW

2020-10-21 10:44

Zarząd Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania serdecznie zaprasza na 2 webinaria organizowane w ramach realizacji projektu pt.: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”:
27.10.2020 r. (wtorek) w godz.: 10.00 – 14.00 - Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
03.11.2020 r. (wtorek) w godz.: 10.00 – 14.00 - Prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE w zakresie nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.

Szczegółowy program webinariów podamy wkrótce.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w webinariach do dnia 30 października 2020 r. za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego również na stronie www.dobrawidawa.pl,
tel. 71 314 32 01.
Udział w webinariach jest bezpłatny.
Pytania można kierować do sekretariatu sieci pod nr tel. 71 314 32 01 oraz e-mail: biuro@dobrawidawa.pl, osoba do kontaktu w sprawie webinariów: Małgorzata Oleniecka.

Z poważaniem,
Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu Dolnośląskiej
Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania

Zdjęcia

  •  -
  •  -