Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga! Biuro nieczynne

2020-07-31 04:00

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne tylko do godziny 8.00
w związku z wyjazdem na Konferencję z UMWD.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY DZWONIĆ - TEL.KOM. 609 538 810

Zdjęcia

  •  -