Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”

2019-10-31 06:13

W dniach: 19.09.2019 r. – 22.09.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Dani na wyspę Bornholm. Tematem przeprowadzonej wizyty studyjnej było wykorzystanie zasobów lokalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru LGD, włączenia społecznego, tworzenia sieci lokalnej współpracy oraz podejmowania współpracy międzynarodowej i podnoszenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podejścia LEADER w Unii Europejskiej na przykładzie LAG Bornholm – Dania. Warto bowiem pokazać to miejsce jako pozytywny przykład współpracy, nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim procesów społeczno-gospodarczych i oddziaływania metody, podejścia LEADER, w ujęciu wielofunduszowym.

Wyjazd studyjny był organizowany przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” przy udziale partnerów projektu: tj.: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach operacji pn.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”.

Głównym celem operacji było: „nabycie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie funkcjonowania Programu LEADER, wielofunduszowości i dobrych praktyk w innych krajach Unii Europejskiej – Danii oraz tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych LGD i uzyskanie inspiracji do działania na obszarze lokalnym własnego LGD lub obszarowym kilku LGD.

Wyjazd studyjny opierał się na 4 tematach:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych;
Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia nr 1305/2013;
Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego;
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

Pierwszym punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w restauracji należącej do Regional Culinary Heritage Bornholm. Mieliśmy okazję spróbować lokalnych potraw, a ich nepowtarzalny smak, aromat oraz sposób serwowania zaskoczył nawet najwybredniejszych smakoszy tradycyjnych produktów. Wyspa jest niemal samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję żywności – produkowana jest tu zdrowa, ekologiczna żywność, działa też kilka piekarni, można zakupić lokalne napoje alkoholowe i słodycze.

Następnie mieliśmy spotkanie z p. Mikkelem Bach-Jensenem przedstawicielem GAARDEN. GAARDEN to pierwszy „Regionalny Dom Kultury Żywności w Danii”. Celem projektu było stworzenie regionalnego i opartego na tradycji centrum kultury żywności i produkcji żywności na Bornholmie. W ten sposób farma stała się pierwszym regionalnym domem kultury żywności w Danii: miejscem spotkań kulinarnych mieszkańców wyspy i gości, którzy spotykają się z kulturą żywności poprzez smak, zabawę i a także jej produkcję. W szczególności efektem projektu była budowa „nowego domu kultury żywności” z kuchnią, zapleczem usługowym, kominkiem, jadalnią i wyjściem na taras z kuchnią na zewnątrz i piecem do palenia. Wytwarzane tutaj produkty rolne są sprzedawane w sąsiednim muzeum Melstedgård, gdzie liczba odwiedzających po realizacji niniejszego projektu wzrosła o 60%.

Jak powiedział przedstawiciel Regional Culinary Heritage Bornholm: „Regionalna, tradycyjna kuchnia Bornholm podąża szlakiem „od rolnika do koszyka”. Chleb jest pieczony z mąki z Bornholms Valsemølle, a młyn pozyskuje zboże z Frennegård. Kotlet jagnięcy, który zjemy w Craft Slaughter, przygotowany został z owiec wypasanych na pagórkach skalnych Bornholmu. Sałata oraz pozostałe warzywa są uprawiane ekologicznie w Grennesminde, a gładzicę – najpopularniejszą flądrę – możemy odebrać każdego ranka u miejscowego rybaka, który pomimo swoich 70 lat nadal jest aktywny i codziennie wyprowadza swoje sieci do Zatoki Salen.

Dzięki temu, że znamy historię pochodzenia każdego składnika, i ta historia jest dobra, nasz posiłek zyskuje nowy wymiar, a my dostajemy niezwykłe doznania kulinarne!

I tylko należy pamiętać, że jeżeli chcemy zjeść czekoladę na deser, to tylko tę ręcznie robioną w Snogebæk.”

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -