Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja

2019-10-28 09:08

Informujemy, że w dniu 28 października 2019r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne tylko do godziny 11.30 w związku z wyjazdem do UrzZędu Marszałkowskiego z wnioskami z ostatnich naborów.

Ponadto w dniu 29 października 2019r. biuro LGD będzie nieczynne w związku z wyjazdem wszystkich pracowników biura na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY DZWONIĆ TEL.KOM. 609 538 810

Zdjęcia

  •  -