Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Seniorzy odwiedzili Czaple i Zamek Grodziec

2019-07-05 10:16

Czaple – wioska Piasku i Kamienia oraz Zamek Grodziec to kolejne ciekawe i piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów ujęte w operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem na wyjazd integracyjno-studyjny w ramach tej operacji pojechały osoby z gminy Legnickie Pole i gminy Ruja. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.
W Czaplach naszą grupę przywitały panie Marzena i Ewelina Szkutnik z Fundacji HERON, mieszkanki wsi, a pani Ewelina jest Sołtysem wsi Czaple. Panie przedstawiły ciekawą prezentację dotyczącą prężnej działalności, zarówno Fundacji HERON, jak i mieszkańców wsi, zrealizowanych projektów, działań i wydarzeń. Uczestnicy wzięli również udział w grze terenowej oraz w warsztatach wytwarzania pilingujących mydełek i pieczenia podpłomyków. Zobaczyliśmy również „Kamienny skwerek”, „Mini ścieżkę kamiennych krzyży”, „Jasionkową chatę” z wystawą geologiczną czy „Piaskowe miejsce grillowe”. Uczestnicy byli pod wrażeniem - jak wiele zostało zrobione i ile jest jeszcze planów, padło również wiele pytań m.in. o zaangażowanie społeczne mieszkańców, organizację wydarzeń i pozyskiwanie funduszy.
Kolejnym punktem wyjazdu był Zamek Grodziec, położony na powulkanicznym, stromym wzgórzu. Pan przewodnik oprowadził naszą grupę po zamku, opowiedział o jego historii i obecnym funkcjonowaniu. Po bardzo smacznym obiedzie na zamkowym dziedzińcu – czekała na uczestników bardzo ciekawa atrakcja w postaci wspaniałego pokazu walk rycerskich i średniowiecznych tańców.
Podsumowując, czas spędzony w Czaplach i na Zamku Grodziec, z pewnością przyczynił się do aktywizacji i integracji uczestników naszego projektu. Było dużo wspólnych rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy wyjazdu wyrażali bardzo duże zadowolenie, że mogli tego dnia wyjść z domu, zobaczyć ciekawe miejsca i poznać ciekawych ludzi Krainy Wygasłych Wulkanów oraz wspólnie spędzić czas.
Wyjazd współfinansowany z środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , w ramach realizacji Operacji własnej nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -