Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Walne zebranie LGD w Wądrożu Wielkim

2019-05-16 11:39

Wczoraj, 15 maja na świetlicy w Wądrożu Wielkim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". W związku z upływem czteroletniej kadencji wszystkich organów Stowarzyszenia podczas zebrania wybrano nowe organy. Na podstawie złożonych rekomendacji członkowie LGD jednogłośnie wybrali ponownie dotychczasowy zarząd Stowarzyszenia w składzie: Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu, Anna Rabska – Wiceprezes, Gabriela Męczyńska – Skarbnik, Małgorzata Świderska - Członek Zarządu. Jednogłośnie przyjęto też kandydatury dotychczasowych członków organu decyzyjnego - Rady LGD, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Żaneta Klonowska – przewodnicząca, Zofia Pyż i Marek Janas – wiceprzewodniczący, Marzena Szkutnik – sekretarz, oraz członkowie Anna Zabawa, Elżbieta Stachurska, Kazimierz Rogowski, Grzegorz Rokitnicki, Ewelina Rozpędowska, Sławomir Kosz, Piotr Janczyszyn, Tadeusz Owczarek. Do grona członków Rady dołączyły dwie nowe osoby, z uwagi na swoje bogate doświadczenie w przygotowywaniu i oceny wniosków unijnych - rekomendowane przez Zarząd LGD oraz reprezentowane gminy: Pani Magdalena Sitarz-Plezia z Gminy Legnickie Pole oraz Pani Lucyna Ochrombel z Gminy Męcinka.
Mała zmiana nastąpiła w Komisji Rewizyjnej, która po jednogłośnym wyborze kandydatów przez Walne ukonstytuowała się w następującym składzie: Beata Castańeda Trujillo – przewodnicząca komisji, oraz członkowie Sławomir Maciejczyk i Maciej Zawierucha.
Podczas Walnego zebrania zostało również jednogłośnie zatwierdzone sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne za 2018r.
Najważniejszym tematem spotkania były jednak zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w ramach której zwiększono budżet o bonus w wysokości 11% (czyli 1 100 000 zł) za wysoko osiągnięte wskaźniki za 1 kamień milowy realizowanej strategii w latach 2016-2018 oraz dostosowanie kwot o wnioskowane dodatkowe 200 000 zł do przygotowywanych dwóch projektów współpracy, w tym jednego międzynarodowego.
Wprowadzone zmiany wraz z wnioskiem o zwiększenie środków muszą teraz zostać zaakceptowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, co ma nastąpić do końca czerwca 2019r. Wtedy to ze 100-tu procentową pewnością będziemy mogli ogłosić kwoty naborów na rozwój przedsiębiorczości, który planujemy przeprowadzić na przełomie września i października tego roku.
Walne Zebranie poprzedziło spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przedstawienia propozycji zmian w budżecie LSR oraz dotychczasowego wykorzystania środków na wsparcie operacji beneficjentów z obszaru 14 gmin. Do dnia dzisiejszego LGD zorganizowało 14 naborów, a także 3 konkursy grantowe i złożyło do Urzędu Marszałkowskiego 4 operacje własne. W sumie na 10 mln zakontraktowanych mamy już 8 728 836 zł. Jeżeli otrzymamy obiecany bonus to limit zaplanowanych jeszcze na ten rok naborów wyniesie 2 371 164 zł. Wierzymy, że Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniuje nasze zmiany i wniosek o zwiększenie budżetu. To pozwoliłoby nam cieszyć się pulą ogólną na wszystkie działania, w tym koszty bieżące i aktywizację w wysokości 13 mln 750 tys. złotych dla regionu na lata 2016-2023.
Zarząd LGD ma dodatkowy powód do świętowania – właśnie dziś - 16 maja- otrzymaliśmy potwierdzenie o zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa pierwszego wniosku o płatność za lata 2016-2018. Dzięki sumiennej pracy Biura LGD: Małgorzaty Dubrowskiej, Marty Cieślak oraz Gabrieli Męczyńskiej w najbliższym czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci LGD pierwszą refundację w wysokości 349 965 zł na pokrycie Kosztów bieżących i aktywizacji.
W związku z bardzo zaawansowanymi pracami przy powołaniu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów i wpisania go do światowej sieci Geoparków UNESCO, podczas spotkania Pani Ewelina Rozpędowska, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, przedstawiła prezentację dotyczącą procesu i idei geoparku, aby tym samym zwiększać świadomość mieszkańców obszaru – w tym wypadku członków LGD, na temat korzyści i przywilejów, jakie będą mieć mieszkańcy Partnerstwa Kaczawskiego, po pozytywnej ocenie Kapituły UNESCO.
Zarząd LGD bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania za docenienie dotychczasowej pracy i ponowny wybór oraz za udział w spotkaniu i poświęcenie swojego cennego czasu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Elżbiecie Jedleckiej Wójt Gminy Wądroże Wielkie za piękne przyjęcie, a także niespodziankę w postaci kwiatów, pamiątkowej statuetki oraz książek o dziedzictwie gminy Wądroże Wielkie. Podziękowania przekazujemy również pracownikom Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, którzy zadbali o część logistyczną oraz prezentację dorobku gminy i lokalnych organizacji.

Załączniki

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -