Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się spotkanie warsztatowe „Bądźmy aktywni” w Sokolej

2019-03-11 12:57

7 marca br. odbyło się spotkanie wprowadzajaco-warsztatowe „Bądźmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ma spełniać funkcję aktywującą, integracyjną, promocyjną, wspierającą i edukacyjną. Ma on zachęcić do aktywnego udziału w życiu społecznym i rozwoju osobistego.
Było to drugie z czternastu wydarzeń z tego projektu i odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Sokolej (Gmina Paszowice). W spotkaniu udział wzięło 31 osób, które ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim z terenu gmin: Paszowice, Bolków, Wojcieszów i Świerzawa. Uczestnicy mieli zapewniony transport busem oraz poczęstunek, a na koniec każdy otrzymał ekologiczną, bawełniana torbę na zakupy.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez panią Gabrielę Męczyńską, Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, a także od przekazania informacji nt. działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Zgromadzonych powitała również pani Małgorzata Świderska, członek Zarządu LGD Partnerstwo Kaczawskie i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach. Następnie, pani Marta Cieślak, pracownik biura LGD i koordynator projektu, zapoznała uczestników z projektem i programem kolejnych wydarzeń.
Warsztaty poprowadziła pani Małgorzata Malec z Galerii Rozwoju z Wrocławia, wykfalifikowany trener, moderator i animator działań lokalnych. Spotkanie mieszkańców czterech różnych gmin okazało się wspaniałą formą integracji i aktywizacji. Panie i Panowie po zapoznaniu wymienili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, kilka osób opowiedziało jak działają w swojej miejscowości, kogo proszą o pomoc i jakie mają pomysły na przyszłość. Od jednej z uczestniczek padło bardzo mądre stwierdzenie warte zapamiętania: „Jak nie teraz - to kiedy? Jak nie my – to kto?”. Wywiązała się dyskusja o tym, że warto działać, warto zacząć coś robić dla swojej miejscowości, jednak nie samemu. Warto zaangażować więcej osób i po równo rozdzielać obowiązki.
Uczestnicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i świetną współpracą podczas pracy w grupach, podczas której należało zastanowić się jak w „mojej” miejscowości było kiedyś - dziś - jutro. Wszystkie odpowiedzi bardzo dokładnie omówiono pod okiem prowadzącej. Powstał również „bank pomysłów” na ciekawe działania jakie można podjąć w swojej miejscowości. Na koniec spotkania panie z zespołu Wojcieszowianki, Echo i Kukułeczki zaśpiewały dwie wspaniałe piosenki, co było świetnym i pięknym zakończeniem spotkania.
Serdecznie dziękujemy panu Sebastianowi Oszczęda, Wójtowi Gminy Paszowice, za udostępnienie sali, jak również paniom Małgorzacie Świderskiej i Marcie Polińskiej, za bardzo dużą pomoc w przygotowaniu sali, organizacji i przebiegu spotkania. Podziękowania kierujemy również do kierowcy busa, który bezpiecznie przewiózł uczestników.
Operacja własnawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -