Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie "Bądźmy aktywni" w Wądrożu Wielkim w ramach operacji własnej "Kaczawska inicjatywa"

2019-03-06 12:11

Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach realizacji operacji własnej p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Trzecie z czternastu wydarzeń - spotkanie wprowadzajaco - warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 12.03.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim.

Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Wądroże Wielkie, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Ruja.

Zaplanowane wydarzenia posłużą nabyciu nowych pomysłów i doświadczeń
oraz zachęcą do aktywnego i ciekawego życia w lokalnym społeczeństwie, a także w życiu prywatnym.


Zgłoszenie do udziału w spotkaniu należy wysłać na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym do dnia 11.03.2019r. na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Ograniczona liczba miejsc.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Zdjęcia

  •  -
  •  -