Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie Rady LGD

2018-03-20 09:52

W dniu 19 marca br. w Mściwojowie odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pn. „Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". W spotkaniu udział wzięli również pracownicy biura LGD. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z zakończonymi naborami wniosków – nabór nr 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018. Przypomnijmy, że w naborze nr 12/2018 nie wpłynęły żadne wnioski. Ocena Rady dotyczyć więc będzie tylko wniosków złożonych w naborze nr 8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018.
Posiedzenie Rady zaplanowano na 22 marca br., od godz. 8.00 w Mściwojowie.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -