Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie w Męcince

2018-02-13 10:37

12 lutego br. pracownicy naszego Stowarzyszenia zorganizowali Szkolenie/warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Bezpłatne szkolenie odbyło się w Sali Widowiskowej w Męcince w godzinach od 14.00 do 18.00, a udział w nim wzięło 37 osób: przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Męcinka, pan Mirosław Brzozowski. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, pani Gabriela Męczyńska, prezentacją dotyczącą kryteriów dostępu, a szkolenie poprowadził pan Bartłomiej Raczek z Wrocławia. Prowadzący bardzo dokładnie omówił sposób wypełniania biznesplanu. Dużo czasu poświęcono również na inne załączniki do wniosku, jak np. różnego rodzaju oświadczenia, pozwolenia, decyzje. Uczestnicy w czasie warsztatów mieli możliwość zadawania wielu pytań, a pan Bartłomiej Raczek udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Na koniec spotkania wszyscy zebrani otrzymali ankiety do wypełnienia. Z analizy tych ankiet wynikają pozytywne wnioski dotyczące zarówno prowadzącego, jak i całej organizacji warsztatów.
Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękują Wójtowi Gminy Męcinka, panu Mirosławowi Brzozowskiemu za udostepnienie Sali Widowiskowej w Męcince i potrzebnego sprzętu oraz pracownikom Urzędu za pomoc w przygotowaniu sali.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -