Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konkursy podczas „XI Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego”

2017-12-05 01:56

Informujemy, że podczas „XI Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego” odbędą się dwa konkursy. Konkurs „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” skierowany jest do wystawców z terenu Partnerstwa Kaczawskiego. Konkursem tym objęte będą stoiska prezentowane podczas tegorocznego Jarmarku w Krotoszycach, a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie organizatorom oferty udziału w tym konkursie na karcie zgłoszeniowej.
Konkurs „Pamiątka świąteczna od Górala Kaczawskiego” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego, którzy zgłosili chęć wziecia udziału na specjalnym zgłoszeniu. W konkursie mogą uczestniczyć wyłacznie projekty będace oryginalnymi pracami Uczestników.
Nagrody w konkursie zostaną współfinansowane ze środków Powiatu Jaworskiego.
W załączeniu regulaminy.

Zdjęcia

  •  -