Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga! Szkolenie - Skuteczne kierowanie grupą - jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości

2012-08-20 14:54

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) do udziału w szkoleniu skierowanym sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, członków organizacji pozarządowych oraz wszystkich aktywnych mieszkańców zainteresowanych rozwojem własnym oraz swojej miejscowości.

Planowany termin szkolenia to: 30 – 31 sierpnia 2012 r. Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie.

W programie:

  • Style kierowania
  • Wywieranie wpływu na członków grupy
  • Motywowanie grupy
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Role grupowe - organizowanie pracy zespołu

Leszczyna: 30-31 sierpnia 2012
dzień I
16.00 - 16.30 - obiad
16.30 - 20.00 - szkolenie
20.00 - kolacja
dzień II
8.00 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 17.30 - szkolenie

Celem niniejszego szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności. Szkolenie poprowadzą dwaj moderatorzy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobowiązane będą do nadesłania formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Szkolenie jest bezpłatne!

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na miejsce przeprowadzenia szkolenia.

 

Zdjęcia

  •  -