Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłoszenia - projekty współpracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

2014-03-31 (2763 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, elementów małej architektury drewnianej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PUBLIKACJI (MAPY I PRZEWODNIKA)

2014-08-11 (2630 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, mapy turystycznej i przewodnika turystycznego.