Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE 0FERTOWE: Wykonanie roll-upu promocyjnego.

2015-07-06 (2509 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie roll-upu promocyjnego.

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i moderowanie warsztatów dla społeczności lokalnej podczas prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

2015-06-15 (2530 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych i moderowanie warsztatów dla społeczności lokalnej podczas prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie (w skrócie LGD), obejmującego teren 14 gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, miasto Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja - gmina wiejska i miasto Złotoryja.

Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drewnianych dyplomów - podziękowań

2015-05-06 (2570 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie drewnianych dyplomów - podziękowań

Przedmiot i warunki zamówienia:
Przedmiotem usługi jest projekt, wykonanie i dostarczenie folderu drewnianych dyplomów - podziękowań o następujących parametrach:

nakład: 20 szt.
rozmiar 25 cmx20 cm
nadruk lub grawer na tabliczce aluminiowej
projekt graficzny na podstawie dostarczonych materiałów

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie

2015-04-20 (2586 dni temu)

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 10.06.2015 r. Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2015, którego przedmiotem było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Uzasadnienie

Niniejsze zapytanie zostaje unieważnione z powodu określenia kryteriów oceny LSR w konkursie na wybór lokalnej strategii rozwoju - w tym kryterium nr 10. Opracowanie LSR z udziałem społeczności i zasady jej udziału w realizacji, które zostanie osiągnięte w wysokim stopniu, gdy "Strategia nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny (nie dotyczy ekspertyz i analiz służących przygotowaniu strategii)".

Zarząd podjął decyzję o samodzielnej pracy nad opracowaniem strategii.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla nowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie (w skrócie LGD), obejmującego teren 14 gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, miasto Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja - gmina wiejska i miasto Złotoryja.

ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA CATERINGOWA DLA 70 OSÓB

2015-04-07 (2599 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej dla 70 osób w dniu 21.05.2015 r. podczas konferencji podsumowującej Program Leader w Partnerstwie Kaczawskim.
Przedmiot i warunki zamówienia:
Przedmiotem usługi jest przygotowanie, dostarczenie i obsługa cateringu dla 70 osób obejmującego :
- Serwis kawowy w tym: kawa, herbata, cytryna cukier, mleko, woda soki, ciasto ( 2 przerwy kawowe)
- Zimne przekąski

Transport podczas wyjazdu szkoleniowego „Cudze chwalicie swego nie znacie” – archeologia w cieniu wulkanów w dniu 16.04.2015 r.

2015-03-21 (2616 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na transport podczas wyjazdu szkoleniowego „Cudze chwalicie swego nie znacie” – archeologia w cieniu wulkanów w dniu 16.04.2015 r. w godzinach – 9.00-17.00, który będzie finansowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 powinny złożyć swoją ofertę osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, mailowo lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 45A
59-407 Mściwojów
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Dyrektor Biura LGD
Gabriela Męczyńska

ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE PRZYPINEK OKRĄGŁYCH ZAPINANYCH NA AGRAFKĘ

2015-01-26 (2670 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przypinek okrągłych mocowanych na agrafkę.

ZAPYTANIE OFERTOWE: PILOT KACZAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO

2015-01-19 (2677 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Pilota Kaczawskiego Rajdu Rowerowego Kaczawskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE: PROWADZENIE KACZAWSKIEGO RAJDU PIESZEGO

2015-01-19 (2677 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą

o przedstawienie oferty cenowej na Prowadzenie Kaczawskiego Rajdu Pieszego

organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE: OBSŁUGA KACZAWSKIEGO RAJDU PIESZEGO

2015-01-19 (2677 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Obsługę Kaczawskiego Rajdu Pieszego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

ZAPYTANIE OFERTOWE: OBSŁUGA KACZAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO

2015-01-19 (2677 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Obsługę Kaczawskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

ZAPYTANIE 0FERTOWE: Plakaty

2014-11-03 (2754 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie plakatów na VIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy.

ZAPYTANIE 0FERTOWE: Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu studyjnego do LGD „Gorce Pieniny” w maju 2015 r.

2014-09-04 (2814 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu studyjnego do LGD „Gorce Pieniny” w maju 2015 r., który będzie finansowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ZAPYTANIE 0FERTOWE: Przewóz 20 osób na wyjazd szkoleniowy w dniu 28 października 2014 r. do „Doliny Baryczy”

2014-09-02 (2816 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przewóz 20 osób na wyjazd szkoleniowy w dniu 28 października 2014 r. do „Doliny Baryczy” , który będzie finansowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE: ULOTKI

2014-09-01 (2817 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 3 rodzajów ulotek promujących Krainę Wygasłych Wulkanów.