Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Projekt współpracy pt. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej"

 

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader zrealizowaliśmy projekt pn. "Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej" w ramach działania "421 Wdrażanie projektów współpracy".

Nasze działania polegały na rozbudowie infrastruktury służącej turystom i lokalnym społecznościom oraz na przygotowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych. Elementy małej infrastruktury turystycznej takie jak: tablice informacyjne i widokowe, ławostoły, stojaki na rowery, znaki kierunkowo-dojazdowe usprawnią ruch pieszo-rowerowy przy najatrakcyjniejszych miejscach naszego regionu.

Na obszarze funkcjonowania LGD Partnerstwo Kaczawskie zostały przygotowane:

 • w gminie Męcinka miejsce postojowo-informacyjne pod Czartowską Skałą,
 • w gminie Paszowice miejsce postojowo-informacyjne pod Radogostem w miejscowości Kłonice,
 • w gminie Wądroże Wielkie miejsce postojowo-informacyjne przy grodzisku Zamkowa Góra koło Mierczyc,
 • w gminie Mściwojów miejsce postojowo-widokowe nieopodal miejscowości Marcinowice,
 • w gminie Krotoszyce miejsce postojowo-widokowe w miejscowości Winnica przy Kapliczce Podwyższenia Krzyża Świętego,
 • w gminie Złotoryja miejsce postojowo-informacyjne przy Kruczych Skałach oraz miejsce informacyjne przy Wilczej Jamie w obrębie miejscowości Jerzmanice-Zdrój,
 • w gminie Zagrodno miejsce informacyjne oraz widokowe na Zamku Grodziec,
 • w gminie Pielgrzymka miejsce postojowo-informacyjne w miejscowości Wojcieszyn nad rzeką Skora,
 • w gminie Świerzawa miejsce postojowo-informacyjne pod Okolem oraz przy Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie,
 • w gminie Bolków miejsce postojowo-widokowe w miejscowości Świny nieopodal Zamku,
 • w gminie Wojcieszów miejsce postojowo-widokowe na wzniesieniu Dłużek.

 

W ramach projektu zostały także wydane dwie publikacje informacyjno-promocyjne. Są to mapa turystyczna oraz przewodnik turystyczny po LGD Partnerstwo Kaczawskie.

 

Działania projektowe naszego Partnera można zobaczyć pod adresem www.szgleader.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współpracy pod nazwą: „Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.