Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie ofertowe

2022-01-21 02:05

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA" na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa”.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szczegółowe zapytanie ofertowe oraz Formularz ofertowy poniżej.

Zdjęcia

  •  -