Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ważna informacja

2022-01-20 10:44

W związku z narastającą liczbą zakażeń Covid-19 i w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników ograniczamy kontakt osobisty z pracownikami biura. Bezpośrednia obsługa interesantów w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz doradztwo bezpośrednie nie będzie możliwe – do odwołania.
Doradztwo będzie udzielane drogą telefoniczną i mailową: lgd.kaczawskie@gmail.com lub 76-872-87-18, 609-538-810.