Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Członkowie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD spotkali się w Krotoszycach

2022-01-19 12:00


W dniu 13 stycznia 2022r. mieliśmy przyjemność wziąć udział w spotkaniu członków Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, które odbyło się w przepięknych wnętrzach Pałacu Krotoszyce. Zebranych przywitał Wójt Gminy Krotoszyce, pan Wojciech Woźniak oraz pani Gabriela Męczyńska, dyrektor biura LGD Partnerstwo Kaczawskie i pani Agnieszka Kasina, Prezes Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. W wydarzeniu udział wzięły następujące lokalne grupy działania z Dolnego Śląska: LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, LGD Dobra Widawa, LGD Kwiat Lnu, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Partnerstwo Sowiogórskie, LGD QWSI, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Lider A4, LGD Kłodzka Wstęga Sudetów, LGD Ślężanie, LGD Gromnik, LGD Szlakiem Granitu, LGD Partnerstwo Izerskie, LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD Wrzosowa Kraina.
Pierwsza część tego całodniowego zjazdu stanowiła ważne spotkanie z przedstawicielami Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, czyli: p. Tomasz Gajewczyk - zastępca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD, p. Katarzyna Malinowska- kierownik Działu Wdrażania UMWD wraz z pracownikami tego działu p. Eweliną Sadłowską i p. Karoliną Ławską oraz p. Paweł Kucharski - kierownik Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości UMWD. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące związane z realizacją LSR, wskaźnikami oraz przyszłym wyborem LSR.
Po smacznym obiedzie, przedstawiciele poszczególnych Lokalnych Grup Działania, wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nowymi członkami Zarządu zostali: p. Barbara Sulma (Prezes LGD Wrzosowa Kraina), p. Krystian Ulbin (Prezes LGD Szlakiem Granitu) oraz p. Jarosław Paczkowski (Prezes LGD Kraina Łęgów Odrzańskich). Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została p. Bożena Mulik - Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Na Walnym Zebraniu również ustalono i zatwierdzono budżet Sieci oraz wysokość składki członkowskiej. Zapoznano też wszystkich z nową stroną internetową.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękuje wszystkim za wspaniałe i owocne spotkanie. Miło było się spotkać i podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami oraz posłuchać ważnych informacji od pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dziękujemy również p. Ewie Spychała – Dyrektor Hotelu Pałac Krotoszyce – za pięknie przygotowaną salę, wyśmienite potrawy i bardzo dobrą współpracę w zakresie wszelkich uzgodnień zarówno z nami, jak i przedstawicielami Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. Wszystko było przygotowane perfekcyjnie.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -