Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Środkowoeuropejskie Spotkanie Społeczności Żywnościowych w Krainie Wygasłych Wulkanów

2021-11-15 09:04

W miniony weekend -w dniach 12 -14 listopada br. odbyło się Środkowoeuropejskie Spotkanie Społeczności Żywnościowych, w ramach realizowanego projektu z Programu Erazmus + 2019-1-HU01-KA204-061205, Food & More – Consumer education for food citizens ze środków Unii Europejskiej, realizowanego po stronie polskiej przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. W sobotę i niedzielę międzynarodową grupę aktywistów społeczności żywnościowych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Francji, Anglii gościli Danuta Nowak i Dariusz Matusiak - właściciele „Ptasiej Doliny - Domu Spotkań Twórczych” w Nowej Wsi Wielkiej w gminie Paszowice. Spotkanie, które odbyło się w świetlicy wiejskiej, było bardzo intensywne: dzielono się doświadczeniami, dobrymi praktykami, możliwościami współpracy a także omawiano problemy przed jakimi stoją poszczególne grupy. Spotkanie przygotowała i moderowała Monika Onyszkiewicz z Fundacji Ekorozwoju (Wrocław) wraz z Wojciechem Mejorem z Kooperatywy "Dobrze" (Warszawa). Uczestników warsztatów odwiedził wójt Gminy Paszowic – Sebastian Oszczęda, który powitał uczestników spotkania oraz Gabriela Męczyńska - z zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", która wzięła udział w niedzielnym spotkaniu podsumowującym.
Uczestnicy warsztatów odwiedzili w „Ptasiej Dolinie” Społecznościowy Sudecki Dom Nasion, o którym opowiedziała Dana Nowak i Marta Smyka.

Polskę w tym projekcie reprezentuje Fundacja EkoRozwoju, Republikę Czeską stowarzyszenie AMPI, Węgry stowarzyszenie TVE oraz sieć URGENCI z siedzibą we Francji

Czym jest Środkowoeuropejskie Spotkanie Społeczności Żywnościowej? (Central Eastern European food coommunity meeting, skrót CEE). Inspiracją są odbywające się co dwa lata, od 2012 roku, Europejskie spotkania grup RWS. W ten sposób w każdym parzystym roku ludzie z całej Europy mają okazję spotykać się, aby dzielić się tym, co robią, dzielić się doświadczeniami i zacieśniać współpracę. Na ostatnim takim spotkaniu w 2018 roku w Salonikach zrodził się pomysł, aby na mniejszą skalę spotkać się w gronie osób z Europy Środkowej i Centralnej. Fundacja Ekorozwoju pragnie zainicjować spotkania w naszej części Europy, aby wzmacniać się nawzajem, umożliwiać wymianę doświadczeń czy też planować wspólne działania i naukę od siebie nawzajem.

Krótko o społecznych inicjatywach, którymi zajmują się na co dzień uczestnicy spotkania:
"Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS) to model współpracy drobnych gospodarstw rolnych oraz konsumentów opartej na bezpośrednim kontakcie i wzajemnym wsparciu tych dwóch grup. Chodzi w nim o solidarne inwestowanie w działalność i rozwój lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych i zarazem umożliwienie odbiorcom dostępu do świeżej zdrowej żywności po przystępnej cenie. Postępujące zmiany w sposobie produkcji i dystrybucji żywności powodują zarówno zanikanie rodzinnych gospodarstw rolnych, jak i wzrastanie cen świeżej żywności dobrej jakości, coraz trudniej dostępnej dla przeciętnych zjadaczy chleba. Zmiany te doczekały się jednak odpowiedzi ze strony rolników i konsumentów. Oddolna organizacja rolników i konsumentów zaowocowała bezpośrednią współpracą opartą na solidarności, zaufaniu oraz sprawiedliwej cenie dla obydwu stron.
Kooperatywa spożywcza to konsumencka inicjatywa, w ramach której członkowie spółdzielni wspólnym wysiłkiem znajdują producentów, a następnie bezpośrednio u nich się zaopatrują. Celem jest pozyskanie żywności – zdrowej i jak najlepszej jakości – w możliwie niskich cenach. Nierzadko kupowane produkty pochodzą z upraw ekologicznych i zawsze spełniają standardy etyczne. Ponadto muszą być wytwarzane w zgodzie z wartościami danej kooperatywy. Takie zaopatrywanie się w jedzenie to nie tylko sposób na ekologiczne zakupy, ale również oszczędność w domowym budżecie. Omijając pośredników i kupując bezpośrednio u rolników, można negocjować niższe ceny – towar od rolnika lub z giełdy rolnej jest nawet o połowę tańszy niż w sklepie. Istotne jest również to, że w przeciwieństwie do jedzenia z hipermarketu tu istnieje możliwość kontroli jakości produktów i ich świeżości. Kooperatywa spożywcza w ramach wspólnej pracy jej członków stopniowo buduje sieć producentów rolnych, z którymi współpracuje bezpośrednio, a jednocześnie uzyskuje wpływ na sposób produkcji, jakość żywności oraz realnie oddziałuje na styl konsumpcji i stosunki pracy w lokalnych społecznościach."

Źródło: https://www.facebook.com/PtasiaDolina/

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -