Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wzmacnianie potencjału Partnerstwa Kaczawskiego

2021-11-12 12:12

Współpraca się opłaca!
We wtorek 9 listopada 2021 r. w Bielanach (gm. Wądroże Wielkie) odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne pn. „Wzmacnianie potencjału Partnerstwa Kaczawskiego” skierowane do włodarzy gmin i miast wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami odbyło się w Sali Bankietowej Tęcza, której właściciel – Pan Edward Tęcza aplikując w 2018 r. do konkursu dla przedsiębiorców ogłoszonym przez LGD Partnerstwo Kaczawskie złożył wniosek pn. „Rozwój lokalnego przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez uruchomienie pensjonatu z salami bankietowymi” uzyskując dofinansowanie w kwocie 266 390,00 zł.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Złotoryja – Robert Pawłowski, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa - Paweł Kisowski, Burmistrz Miasta i Gminy Bolków – Grzegorz Kucab, Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Elżbieta Jedlecka , Wójt Gminy Zagrodno – Karolina Bardowska, Wójt Gminy Legnickie Pole – Rafał Plezia, Wójt Gminy Mściwojów – Mariusz Foryś, Wójt Gminy Pielgrzymka – Tomasz Sybis, dr Agnieszka Sobala – Gwosdz – Główny ekspert ds. gospodarki i rynku pracy, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego - Agata Rudnicka, Wiesław Szymczyk -Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w UM w Jaworze, a także Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie – Piotr Pieniążek, Dyrektor Biura LGD – Gabriela Męczyńska oraz pracownicy biura: Małgorzata Dubrowska, Marta Cieślak i Monika Cychowska – Nowak.
Spotkanie rozpoczęła Pani Gabriela Męczyńska przedstawiając przygotowania LGD do nowego okresu programowania PROW 2021-2027. Przedstawiła bieżącą sytuację związaną z okresem przygotowawczym do nowej perspektywy oraz najbliższych terminów w tym zakresie - do 31 sierpnia 2022 musimy stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021 – 2027. Przedstawiła przy okazji bieżącą sytuację związaną z przeprowadzonymi naborami oraz podała najbliższe terminy naborów na dodatkowe środki, które planujemy na początek 2022roku. Jednakże, w związku ze zmianami wynikającymi z tegorocznych naborów niezbędne będzie złożenie wniosku do UMWD o zmianę strategii.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Pani Agaty Rudnickiej - Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, w której podsumowała misję ewaluacyjną Światowej Rady Geoparków UNESCO na terenie Geoparku KWW. Przypomnijmy, że misja ta odbywała się w dniach 20-23 września 2021 r. i dotyczyła włączenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, którego przedstawicielami na naszym terenie byli - Ilias Valiakos z Grecji i Margaretha Roelfs z Holandii. Już wiosną zapadnie decyzja czy znajdziemy się w tym zaszczytnym gronie o światowej randze.
Ostatnim zaplanowanym punktem były warsztaty i prezentacja na temat wzmacniania potencjału i przygotowanie na zmiany – czyli trendy i dobre praktyki na semiperyferyjnych terenach wiejskich – przedstawione przez ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Agnieszkę Sobala – Gwosdz oraz dr hab. Krzysztofa Gwosdz, profesora UJ. Podczas warsztatów zostały przedstawione zagadnienia dotyczące koncepcji Smart Village, nowej koncepcji w zakresie kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych, nigdy dotąd nie słyszanych informacji na temat postrzegania naszej 3-sektorowej współpracy partnerskiej przy realizacji programu LEADER. Ta współpraca partnerska jest podawana na uczelniach w całej Polsce jako dobry przykład!
Po zakończeniu warsztatów, w części podsumowującej spotkanie padło bardzo ważne stwierdzenie dotyczące przyszłości Krainy Wygasłych Wulkanów. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że przystąpienie do Światowej Sieci Geoparków UNESCO to historyczny moment w dziejach całego regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, z którego powinniśmy być bardzo dumni!

tekst: Małgorzata Dubrowska

foto: Biuro LGD, Emilian Bera


Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -