Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

2021-06-30 02:59

Zapraszamy na warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów.

Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2021r. w godzinach od 15.00 do 19.00 w formie on-line (google-meet).

Warsztaty skierowane są do wytwórców, rękodzielników, właścicieli restauracji, galerii i pensjonatów oraz wszystkich osób/podmiotów, które użytkują markę Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”.

Więcej informacji pod nr tel. 76 872 87 18.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w formie elektronicznej na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
– do dnia 5.07.2021r do godziny 10.00. Zapraszamy.

Zdjęcia

  •  -