Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Listy rankingowe w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2011-12-28

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia 2011 w Wojcieszowie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia dokonała oceny wniosków złożonych w ramach programu Leader do działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Informujemy również, że procedury odwoławczej nie było. W wyniku merytorycznej oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, przygotowane zostały listy rankingowe, które zostały przekazane w dniu 27.12.2011 wraz z wnioskami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu w celu przeprowadzenia oceny formalnej (zgodnie z procedurą oceny wniosków). Poniżej przedstawiamy listy rankingowe w ramach II naboru do działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wraz protokołem z posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

Zdjęcia

  •  -