Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie dla beneficjentów działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz "Małe projekty"

2013-08-06 01:09

W związku z planowanym naborem wniosków do działań „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” w dniach 16 września - 11 października 2013 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje szkolenie dla przyszłych wnioskodawców aplikujących o środki w ramach w/w działań w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące obszar Partnerstwa Kaczawskiego tzn. Bolków Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno, do udziału w szkoleniu przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działań Osi 4 Leader działanie Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty.

Termin: 12.08.2013 r. – 10.00 - 18.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26

Program szkolenia:

Kalendarz naboru wniosków w ramach działania 413

Procedura oceny wnioskówNabory tematyczne do poszczególnych działań

Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania 413

Dodatkowe Kryteria oceny operacji w naborach tematycznych

Omówienie wniosku do działania odnowa i rozwój wsiOmówienie wniosku do działania małe projekty

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne – 76-872-87-18 lub mailowe: agnieszka.lgd@onet.pl zgłoszenie się do biura LGD do pani Agnieszki Wegneris do 9 sierpnia do godz. 15.00.

Informujemy, że organizator zapewnia poczęstunek i bezpłatne materiały, jednak nie ponosi kosztów dojazdu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Oś 4 Leader