Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

WYJAZD SZKOLENIOWY DO „KRAINY RUMIANKU” DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”

2012-06-08 (3339 dni temu)

Informujemy, że nasza LGD organizuje w dniach 5-8 lipca 2012 r. bezpłatny Wyjazd szkoleniowy do "Krainy Rumianku" – Hołowno, gm. Podedwórze – prowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego oraz do Bałtowa, gdzie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" oraz Stowarzyszenie "Delta" prowadzą „Bałtowski Kompleks Turystyczny”.

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Szkolenie terenowe pn. "Gra historyczna na Zamku Grodziec" 15-16 czerwca 2012 r.

2012-06-08 (3339 dni temu)

Cudze chwalicie, swego nie znacie! szkolenie terenowe pn. „Gra historyczna na zamku Grodziec” 15-16.06.2012 r. Poznaj z nami ofertę turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów i włącz się  w rozwój naszego regionu!


Nabór wniosków rozpoczęty!

2012-06-04 (3343 dni temu)

W związku z rozpoczynającym się dziś naborem na „Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi” przypominamy Państwu kilka istotnych informacji.

Uwaga! Ogłoszenie o naborze wniosków do działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

2012-05-17 (3361 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz do „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.