Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU!

2013-09-16 (2874 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje o anulowania naboru wniosków zaplanowanego w terminie 16.09.2013 – 11.10.2013r. w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz jednocześnie informuje o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, wniosków w ramach wyżej wymienionych działań w kolejnym terminie: 7 października - 30 października 2013 r.

Uwaga! Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie - 16.09.2013 r.- nieczynne

2013-09-12 (2878 dni temu)

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem pracowników Biura na Dożynki Prezydenckie do Spały, Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie w dniu 16 września br. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy!

Gabriela Meczyńska

Dyrektor Biura

VIII Korowód Radości w Wojcieszowie - 8 września !

2013-09-11 (2878 dni temu)

Zapraszamy na Korowód Radości do Wojcieszowa!

Szkolenie dla przyszłych beneficjentów działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

2013-09-09 (2881 dni temu)

W związku z planowanym naborem wniosków do działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniach 16 września – 11 października 2013 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje szkolenie dla beneficjentów tych działań w dniu 19 września 2013 r.