Ogłoszenia - projekty współpracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

2014-03-31 12:00

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, elementów małej architektury drewnianej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PUBLIKACJI (MAPY I PRZEWODNIKA)

2014-08-11 12:00

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, mapy turystycznej i przewodnika turystycznego.